21 August, 2017

Programele naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014

Ministerul Sănătăţii a lansat ieri (5 martie 2013) în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014.

Actul normativ asigură cadrul legal pentru derularea programelor naţionale de sănătate în perioada 2013-2014.

Schimbările preconizate prin acest act normativ:

- reproiectarea programelor naţionale de sănătate în acord cu priorităţile de sănătate publică identificate la nivel naţional;

- direcţionarea programelor naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii spre activităţi de îmbunătăţire a sănătăţii publice, prevenire a bolilor şi evitare a surselor de pericole pentru sănătate;

- redefinirea rolurilor şi atribuţiilor Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în finanţarea, gestionarea resurselor şi derularea programelor naţionale de sănătate.

Alte informaţii despre proiectul de act normativ

Aceste programe naţionale reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale orientate spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică. Ele sunt derulate în mod distinct de către Ministerul Sănătăţii -pentru programele naţionale de sănătate publică- şi de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate -pentru programele naţionale de sănătate curative.

Actul prevede că programele naţionale de sănătate publică se finanţează de la bugetul Ministerului Sănătăţii, din bugetul de stat şi din venituri proprii, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, iar programele naţionale de sănătate curative se finanţează de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări.

În anul 2013, finanţarea programelor naţionale de sănătate se realizează inclusiv din transferuri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Sumele alocate programelor naţionale de sănătate sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat.

Programele naţionale de sănătate sunt elaborate de către Ministerul Sănătăţii (cu participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate), care, totodată, elaborează şi aprobă normele tehnice de realizare a acestor programe.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează şi aprobă normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.

Intră AICI pentru a citi integral propunerea de act normativ a Ministerului Sănătăţii.

Orice fel de observaţii sau propuneri care privesc acest proiect de act normativ pot fi transmise, în termen de zece zile de la publicare, pe adresa propuneri@ms.ro.

Sursa: Ministerul Sănătăţii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu