19 Februarie, 2018

Profesia de evaluator autorizat

Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.628 din 2 septembrie reglementează activitatea de evaluare, precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a profesiei de evaluator autorizat.

Prin actul normativ, se înfiinţează Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi. Uniunea este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de evaluator autorizat în România şi reprezintă interesele profesiei de evaluator autorizat la nivel naţional şi internaţional.

În exercitarea independentă a profesiei, evaluatorii autorizaţi fac evaluări de bunuri imobile, de întreprinderi, bunuri mobile, acţiuni şi alte instrumente financiare, evaluări de fond de comerţ şi alte active necorporale, precum şi verificări de rapoarte de evaluare.

Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condiţiile ordonanţei, care sunt înscrise în Tabloul Uniunii. Uniunea are în componenţa sa următoarele categorii de membri, evaluatori autorizaţi:

- membri stagiari, persoane fizice;

- membri titulari, persoane fizice;

- membri acreditaţi, persoane fizice;

- membri corporativi, persoane juridice;

- membri inactivi;

- membri de onoare.

Ordonaţa stabileşte condiţiile pentru dobândirea calităţii de membru stagiar, desfăşurarea stagiului, examenul de finalizare a stagiaturii în termen de maximum 2 ani de la data atribuirii calităţii de membru stagiar, condiţiile pentru a deveni membru acreditat şi membri de onoare.

Pot desfăşura activitate de evaluare şi persoanele juridice cu sediul în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, membri corporativi ai Uniunii, actul normativ stabilind condiţiile cumulative pentru dobândirea calităţii de membru corporativ.

Prin acelaşi act normativ, se reglementează organizarea şi funcţionarea, precum şi Statutul evaluatorului autorizat.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu