Procedurile privind stoparea sau recuperarea ajutorului de stat sau de minimis au fost aprobate, recent, prin Ordinul MFP nr. 324/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 228/28.03.2016.

Reglementarea în temeiul căreia a fost emis ordinul MFP este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Stoparea şi recuperarea ajutoarelor de stat poate fi dispusă de Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a monitorizării ajutoarelor de stat/de minimis/ajutoarelor de stat individuale.

Monitorizarea se realizează prin solicitări de informaţii de la întreprinderile beneficiare, precum şi prin controale la faţa locului şi urmăreşte:

 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute în legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat;
 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute în deciziile de autorizare a schemelor de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual;
 • îndeplinirea condiţiilor prevăzute în actele normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale şi acorduri pentru finanţare.

În situaţia în care se constată nerespectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor de stat/de minimis, se emite o decizie care, în funcţie de situaţia constatată, poate fi de:

 • stopare a acordării de ajutoare de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale;
 • recuperare parţială/totală a ajutorului de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale.

ATENŢIE! Deciziile au caracter de titlu executoriu.

Decizia de stopare se transmite în termen de 5 zile, de către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, următorilor:

 • întreprinderii beneficiare;
 • structurii responsabile cu administrarea schemelor de ajutor de stat/de minimis/ajutorului de stat individual;
 • organului fiscal central competent, în vederea punerii în aplicare a acesteia, după caz.

Structura din cadrul ori din subordinea Ministerului Finanţelor Publice responsabilă cu punerea în aplicare a deciziei de stopare informează în termen de 10 zile lucrătoare Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în legătură cu punerea în aplicare a deciziei de stopare.

Mecanismul de recuperare

În cazul în care structura din cadrul MFP responsabilă cu administrarea schemelor de ajutor de stat/ajutorului de stat individual constată că operatorul economic se află în una dintre situaţiile care, potrivit legii, determină recuperarea, întocmeşte o notă care cuprinde constatările legate de această situaţie, precum şi solicitarea de elaborare a deciziei de recuperare totală/parţială a ajutorului de stat acordat, pe care o transmite Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate.

Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, pe baza notei prin care se propune recuperarea totală/parţială a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual acordat, elaborează proiectul deciziei de recuperare.

Deciziile prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual trebuie să conţină, alături de date de identificare, motivare etc., precizări privind :

 • data până la care s-a calculat dobânda de recuperare;
 • cuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum şi al dobânzii ce trebuie recuperate;
 • rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat.

Rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării ajutorului, dobânda se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata de referinţă în vigoare în momentul recalculării comunicată de către Comisia Europeană pentru România.

Decizia de recuperare, semnată de ministrul finanţelor publice, se transmite de către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate operatorului economic beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare şi spre aplicare organelor fiscale competente în administrarea beneficiarilor de ajutor de stat, respectiv spre informare Consiliului Concurenţei.

Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate informează instituţiile publice implicate în emiterea actelor prin care se acordă efectiv ajutorul de stat cu privire la emiterea deciziei de recuperare, anexând totodată şi o copie a acesteia, în vederea luării măsurilor corespunzătoare.

Deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat acordate se transmit spre executare silită, potrivit legii, organelor prevăzute la art. 220 din Codul de procedură fiscală.

Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, informează periodic Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul stopării/recuperării ajutoarelor de stat/de minimis sau a ajutoarelor de stat individuale.

Ai nevoie de OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here