Hotărârea nr. 1173/2022 pentru completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 este în vigoare de la 22 septembrie 2022.

Pentru emiterea unei ordonanţe de urgenţă este necesară existenţa unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public. (Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, cu titlu exemplificativ).

Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

Guvernul trebuie să demonstreze şi faptul că măsurile în cauză nu sufereau amânare, practic, că nu exista vreun alt instrument legislativ ce ar fi putut fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative.” (Decizia nr. 919 din 6 iulie 2011, cu titlu exemplificativ).

Urgenţa reglementării apare atunci când o situaţie extraordinară, care se abate semnificativ de la obişnuit, este preexistentă urgenţei, este cuantificabilă şi obiectivă, determină, prin aceste caracteristici, necesitatea reglementării imediate, fără întârziere, a unor măsuri prompte şi adecvate, în lipsa cărora ar exista riscul iminent al producerii unor consecinţe negative de natură să afecteze un anumit interes public sau chiar drept fundamental. (Decizia nr. 60 din 12 februarie 2020, cu titlu exemplificativ).

Proiectele de ordonanţă de urgenţă se transmit de către iniţiator Ministerului Justiţiei în original numai după obţinerea tuturor avizelor autorităţilor publice interesate în aplicare. Ministerul Justiţiei analizează şi avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituţionalităţii, legalităţii şi tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere, încheind operaţiunile din etapa de avizare.

Forma proiectului de ordonanţă de urgenţă, rezultată după finalizarea procesului de avizare interministerială şi obţinerea avizului de legalitate al Ministerului Justiţiei, este supusă avizării Consiliului Legislativ.

Avizul Consiliului Legislativ este consultativ, însă proiectele de ordonanţe de urgenţă se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ cu privire la legalitatea măsurilor preconizate şi la modul în care sunt realizate cerinţele anterior menţionate.

După obţinerea tuturor avizelor, proiectele de ordonanţă de urgenţă sunt prezentate în reuniunea de lucru pregătitoare în vederea includerii lor pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here