24 Martie, 2018

Proceduri privind programele pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a emis, recent, un pachet de decizii privind procedurile de realizare a activităţilor de care răspunde acest organism, în limitele impuse de bugetul de stat pe 2012.

Deciziile au fost publicate în Monitorul oficial nr.166/2012, Partea I, iar textul procedurilor este disponibil în seria “bis” a Monitorului Oficial.

Deciziile sunt emise în temeiul uneia dintre atribuţiile Agenţiei, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea acestui organism, respectiv funcţia de de implementare prin care se asigură programarea, identificarea, derularea, finanţarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul programelor pentru Întreprinderile Mici şi mijlocii finanţate de la bugetul de stat, precum şi implementarea strategiilor Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniile: întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie. Agenţia are, de asemenea, atribuţii de:

- administrare a programelor de dezvoltare şi a proiectelor destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local;

- reprezentare – prin care se asigură reprezentarea statului în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. IFN şi al Fondului Român de Contragarantare, precum şi în calitate de acţionar la fondurile locale de garantare;

- de autoritate – prin care exercită funcţiile de coordonare şi control al oficiilor teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi mijlocii şi cooperaţie şi asupra Fundaţiei Post-Privatizare în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi obligaţiilor ce le revin în condiţiile legii şi asigură reprezentarea intereselor acestora în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;

- de organism intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 5 “Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor” şi Ariei de concentrare 7 “Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor” din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform acordului de delegare de atribuţii semnat între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de unitate naţională de coordonare, şi Agenţie, în calitate de organism intermediar.

Deciziile semnalate se referă la proceduri de implementare a unor programe naţionale multianuale pe perioada 2005-2012, în temeiul hotărârii de Guvern privind infiinţarea Agenţiei, precum şi al Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Iată la ce se referă aceste documente:

Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;

● Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START;

● Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

● Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.

*

În subsidiar, menţionăm alte proceduri, anterioare, în domeniul IMM-urilor, astfel:

- Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2005 pentru susţinerea accesului microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici la servicii de instruire şi consultanţă, aprobată prin Ordinul nr. 48/2005 al preşedintelului Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (M.Of. nr.287/2005);

- Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii – PS – 04.05, emisă prin Decizia preşedintelului Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr.68/2011 (M.Of. nr. 234/2011);

- Procedura PS-04.02.01 – de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelului AIPPIMM nr.103/2011, cu modificările ulterioare (M.Of. nr. 396/2011).

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu