Reglementările comunitare adoptate prin Regulamentul nr.  1186/2009 acordă scutiri de taxe vamale pentru unele categorii de bunuri. Printre aceste categorii de bunuri regăsim:

 • materiale educaționale, științifice și culturale destinate organizațiilor sau instituțiilor de învățământ;
 • instrumente și aparatură științifică utilizate în scopuri necomerciale;
 • piese de schimb și accesorii aferente instrumentelor științifice cu destinație necomercială;
 • echipamente utilizate în scopuri necomerciale, importate de către o unitate de cercetare științifică cu sediul în afara Comunității;
 • animale pregătite special pentru utilizarea în laborator;
 • instrumente și aparate destinate cercetării medicale, stabilirii de diagnostice primite prin donație sau cu un alt caracter caritabil de către autoritățile competente din statele membre;
 • bunuri indispensabile importate de organizații de stat sau entități autorizate destinate a fi distribuite gratuit către persoanele nevoiașe;
 • alte bunuri enumerate și detaliate punctual de prevederile art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 din Regulamentul nr. 1186/2009 (CE).

Prin actul normativ analizat astăzi, OPANAF nr. 2544/2016 se instituie în România procedura pe care o va urma o organizație sau o instituție interesată în realizarea unui astfel de import scutit de TVA.

Aceste instituții pot efectua importul doar dacă dețin o autorizație emisă de comisia de specialitate a direcției regionale fiscale la care acestea sunt arondate.

Obținerea autorizației se realizează prin depunerea unei cereri al cărui format este tipizat și reglementat de ordinul analizat astăzi, însoțită de următoarele documente:

 • actul de înființare;
 • statut;
 • o declarație tipizată reglementată de art. 2 alin. (2) din Regulament 1225/2011,
 • după caz, o documentație specifică.

Documentația depusă este analizată de autoritatea fiscală competentă iar aceasta are obligația să comunice o decizie în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete.

În cazul aprobării solicitării, autorizația de import produce efecte începând cu data comunicării.

În cazul respingerii cererii, persoana ce se consideră nedreptățită poate face contestație în condițiile Legii în contenciosul administrativ nr. 554/2004 cu modificări ulterioare.

Ai nevoie de Regulamentul nr. 1186/2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here