16 Decembrie, 2019

Procedura restituirii de TVA pentru exporturile efectuate de organizaţii caritabile

La sfârşitul săptămânii trecute a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul MFP nr. 2376/2017 pentru aprobarea Procedurii privind restituirea de TVA în cazul exporturilor efectuate de organizaţii caritabile.

Prevederile de la art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal, acordă scutire de TVA pentru: „livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara Uniunii Europene, ca parte a activităților umanitare, caritabile sau educative desfășurate în afara Uniunii Europene; scutirea se acordă prin restituirea taxei potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.”

OpANAF nr. 2376/2017 reglementează procedura efectivă de restituire a TVA pentru aceste organisme ce efectuează activități caritabile sau umanitare și precizează ce entități sunt cuprinse în sfera procedurii.

Sunt beneficiare a procedurii de restituire orice organizații recunoscute de statul român sau de alte state din Comunitatea Europeană ce efectuează acțiuni de caritate, umanitare sau filantropice ce transportă bunurile aferente acestor activități în afara Uniunii Europene.

Aceste organisme pot solicita restituirea TVA trimestrial, pentru bunurile achiziționate și transportate în afara Uniunii Europene, cel mai devreme în luna următoare trimestrului încheiat. Acest lucru înseamnă că se poate solicita restituirea și în perioada următoare fără a se depăși perioada de prescripție prevăzută de Codul de procedură fiscală.

Procedura se adresează acelor organizații ce pot fi înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal sau sunt neînregistrate în scopuri de TVA.

Pentru organizațiile înregistrate în scopuri de TVA în Romania, restituirea se realizează prin depunerea decontului de TVA formular 300, prevăzut de art. 323 din Codul fiscal. Se urmează procedura deja existentă pentru rambursarea de TVA

Pentru acele organizații neînregistrate în scopuri de TVA în Romania ordinul adopta o procedură personalizată, pe care o dezvoltă în analiza noastră.

Pentru a justifica restituirea aceste organizații neînregistrate în scopuri de TVA, trebuie să prezinte și următoarele documente:

  • cerere de restituire a taxei, în formatul din prezenta procedură;
  • copie după dovada recunoașterii organizației de statul român, sau alt stat membru;
  • un borderou ce cuprinde descriere tuturor bunurilor ce au făcut obiectul scutirii de TVA, informații cu privire la valoarea achizițiilor și a TVA aferentă, respectiv documentele ce atestă transportul bunurilor în afara Uniunii Europene, data depunerii pentru declarațiile vamale de export, data la care s-a efectuat  plata TVA.
  • copii ale facturilor de achiziție a bunurilor;
  • copii pentru documentele de plată a TVA;
  • copii pentru declarațiile vamale de export;
  • dovada că bunurile au fost utilizate în activități umanitare/caritabile cum sunt contracte, rapoarte de activitate.

Organele fiscale competente pentru restituirea TVA sunt administrațiile financiare județene sau de sector pentru organizațiile din Romania, respectiv Direcția Generală a Finanțelor Publice București pentru contribuabilii nerezidenți când organizațiile sunt din alte state membre.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu