22 Februarie, 2018

Procedura medierii a fost acceptată şi pentru soluţionarea diferendelor privind serviciile de plată

O recentă ordonanţă de urgenţă, iniţiată de ministerul finanţelor publice, instituie procedura medierii, ca o posibilitate de soluţionare pe cale extrajudiciară a diferendelor în sectorul serviciilor de plată.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată a fost publicată în Monitorul oficial nr. 433 din 29 iunie a.c.

Reglementarea cadru privind procedura medierii se va aplica şi în cazul serviciilor de plată, în conformitate cu mecanismele implementate la nivel naţional pe alte sectoare ale serviciilor financiare.

● În acest scop, ordonanţa de urgenţă modifică articolul 179 din O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plată, în sensul că, pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende dintre utilizatorii şi prestatorii serviciilor de plată şi fără a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plată de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plată şi alte părţi interesate pot recurge la procedura medierii, în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

● În ce priveşte disputele transfrontaliere, mediatorii au obligaţia de a coopera cu organismele din alte state membre care asigură soluţionarea pe cale extrajudiciară a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată. De altfel, Hotărârea Guvernului nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate, la art. 7 alin. (1) prevede că, în scopul soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor dintre consumatori şi prestatori de servicii de plată, izvorând din încălcarea dispoziţiilor regulamentului, părţile pot recurge la procedura medierii în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sau la procedura extrajudiciară prevăzută de art. 179 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.

● Din raţiuni de corelare legislativă, acelaşi principiu este introdus şi în Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, şi anume prin modificarea articolului 101 prin care se prevede că dispoziţiile art. 179 din O.U.G. nr. 113/2009, astfel cum acest text a fost amendat, se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte procedurile extrajudiciare de reparaţie adecvate şi eficace pentru soluţionarea diferendelor.

Actul normativ prevede, de asemenea, ca dispoziţii cu caracter tranzitoriu faptul că cererile de soluţionare a diferendelor înregistrate la BNR, până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă aflată în proiect, urmează să fie soluţionate conform procedurii în vigoare până la această dată, respectiv 29 iunie a.c.

Expunerea de motive pentru acest act normativ de modificare subliniază că luarea acestor măsuri în regim de urgenţă s-a impus având în vedere că neadoptarea cu celeritate a modificărilor legislative preconizate ar fi dus la perpetuarea caracterului neadecvat al procedurii de soluţionare a diferendelor în domeniul serviciilor financiare, de natură să genereze confuzie şi incertitudine în rândul consumatorilor cu privire la rolul Băncii Naţionale a României, din cauza faptului că soluţionarea pe cale extrajudiciară a diferendelor de către banca centrală nu se circumscrie atribuţiilor sale de autoritate de supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit şi a instituţiilor de plată, ci vizează mai curând domeniul protecţiei consumatorilor.

Din acelaşi motiv, au fost constatate dificultăţi în soluţionarea reclamaţiilor, existând riscuri juridice şi reputaţionale semnificative pentru banca centrală. Din perspectiva adaptării la reglementările comunitare, se îndeplineşte, astfel, obligaţia României, decurgând din actele legislative ale Uniunii Europene, de a asigura proceduri extrajudiciare adecvate şi eficace de soluţionare a litigiilor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu