ANAF a publicat, în dezbatere publică un proiect de ordin al preşedintelui instituţiei pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcţiilor juridice similare fiduciei.

Au fost publicate modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcţiilor juridice similare fiduciei;

b) Cerere de eliberare a certificatului de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei;

c)Certificat de dovadă a înregistrării contractului de fiducie sau al construcției juridice similare fiduciei în Registrul central al fiduciilor și al construcţiilor juridice similare fiduciilor;

d) Declarație privind neconcordanțele între informaţiile privind beneficiarii reali, disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcţiilor juridice similare fiduciilor şi informaţiile deţinute de autorități/entităţi raportoare;

e)Cerere de înregistrare online pentru accesul la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcţiilor juridice similare fiduciilor;

f) Cerere de acces la informațiile privind beneficiarii reali din Registrul central al fiduciilor și al construcţiilor juridice similare fiduciilor;

g) Referat privind soluționarea cererilor de acces la informațiile privind beneficiarii reali

din Registrul central al fiduciilor și al construcţiilor juridice similare fiduciilor, depuse de persoanele prevăzute la art.19 alin.(81) lit.c) și d) din Legea nr.129/2019.

Potrivit Codului civil Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din patrimoniile fiduciarilor.

Iar potrivit Legii nr. 296/2020, în cazul persoanelor fizice și juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Prin Legea nr.129/2019, a fost instituită obligativitatea transmiterii către organul fiscal central de informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul real al fiduciilor şi organizarea la nivel central a registrului fiduciilor.

Potrivit art.780 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie și modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

Proiectul poate fi consultat AICI.www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here