Hotărârea nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative este în vigoare de la 17 mai 2022. 

Autorităţile administraţiei publice centrale iniţiatoare ale unui proiect de act normativ au obligaţia să consulte structurile asociative cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de supunerea spre adoptare/aprobare a oricărui proiect de act normativ care priveşte în mod direct administraţia publică locală şi/sau care are impact asupra colectivităţilor locale.

În cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent, termenul poate fi redus la 10 zile lucrătoare. Transmiterea proiectelor de acte normative se face prin poştă electronică, în format editabil, la adresele comunicate autorităţilor administraţiei publice centrale prin grija preşedinţilor structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Autorităţile prevăzute sunt obligate să informeze structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la elementele de identificare ale structurilor care asigură procedura de consultare, care pot oferi relaţii cu privire la proiectul actului normativ respectiv, precum şi adresele la care se primesc punctele de vedere.

Conducătorii autorităţilor publice centrale sunt obligaţi să desemneze prin ordin, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structurile care asigură procedura de consultare.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005, cu modificările ulterioare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here