18 Februarie, 2018

Procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice se actualizează

Ministerul finanțelor publice a inițiat proiectul unei hotărâri de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

In data de 10 iunie 2011, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

În acest temei, noul act normativ  urmează să abroge Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi înlocuirea sa cu o nouă reglementare, deoarece modificările privesc cea mai mare parte a reglementării în cauză şi este afectată concepţia generală a vechiului act normativ.

Schimbări preconizate. Astfel, prin modificările aduse, se detaliază verificarea procedurilor de atribuire a contractelor, în mod selectiv, indiferent de valoare. În viziunea inițiatorilor, această modificare se impune cu atât mai mult cu cât funcţia de verificare procedurală are rol preventiv, permiţând autorităţilor contractante remedierea în timp real a neconformităţilor constatate de observatorii UCVAP prin aplicarea recomandărilor acestora. Pentru eliminarea blocajelor şi a birocraţiei în procesul de achiziţie public, o altă modificare a fost eliminarea Notelor intermediare şi a avizului consultativ, introducându-se exprimarea opiniei observatorilor ”în scris, pentru fiecare etapă verificată, în cuprinsul documentelor întocmite de către autoritatea contractantă în cadrul procesului de evaluare”.

De asemenea, s-a introdus obligativitatea verificării tuturor procedurilor de negociere, fără publicare a unui anunţ de participare, reglementate de art.122 lit.i) și art.252 lit.j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, adică a procedurilor organizate de autorităţile contractante pentru achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu