Procedura de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central din 16.11.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 874 din 23 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 874/2015).

În vigoare de la 23.11.2015

ARTICOLUL 1

Dispoziţii generale

(1) Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile de plată administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi pentru cele stabilite de alte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Facilităţile fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, se acordă de către următoarele structuri, denumite în continuare organe fiscale competente:

a) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale subordonate, pentru obligaţiile de plată administrate de aceasta, cu excepţia celor prevăzute la lit. b);

b) direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, pentru obligaţiile stabilite de acestea şi care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Obligaţiile de a căror plată depinde acordarea facilităţii sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale competente prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilităţile prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă atât pentru obligaţiile de plată datorate de aceştia, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor contribuabilului şi a sediilor sale secundare.

(5) Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România care au obligaţii de plată neachitate la termen pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de ordonanţa de urgenţă. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(6) Prin obligaţii de plată administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se înţelege inclusiv:

a) drepturile vamale transmise organului fiscal competent de autoritatea vamală, în vederea recuperării;

b) creanţele bugetare transmise acesteia, spre recuperare, potrivit legii, de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N.

ARTICOLUL 2

Obiectul facilităţilor fiscale

(1) Organul fiscal competent acordă următoarele facilităţi fiscale:

a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică organul fiscal competent, conform art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă;

b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

(2) Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit legii, pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:

a) penalităţile de întârziere;

b) o cotă de 54,2% din dobânzi;

c) o cotă de 77,1% din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 46/2011.

(3) Obligaţiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:

a) obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv;

b) obligaţiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015 inclusiv;

c) obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 inclusiv şi stinse până la această dată;

d) obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

8 COMENTARII

  1. Societatea a avut esalonare de plata pe care a pierdut-o in dec 2015 ,la acea data sa aplicat o penalitate pentru pierderea esalonari de 10% ,aceasta poate fi anulata daca se platesc baza si curentele pana la 31 .03.2016?

    • In baza unei Hot.Judecatoresti am fost declarata raspunzatoare ptr. insolventa unui SRL a carei administrator am fos si oblidata la plata PASIVULUI societatii in valoare de 15.900 roni. Suma reprezinta >> = 4100 ron/impozit datorat bugetului (impozit pe profit) iar diferenta sumei reprezinta majorari si penalizari ptr. intirziere la plata. Societatea si-a incetat activitatea la 31 dec.2007 , data la care impozitul datorat era 4100 ron , iar Hot.Jud. prin care sunt obligata la plata sumei de 15900 a fost data in anul 2012.
      Ce trebuie sa fac ptr. a beneficia de facilitatile prevazute de H.G 44/2015 ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here