21 August, 2019

Procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente

Procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente din 05.09.2016, aprobată prin Ordinul ANAF nr. 2546/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 703 din 9 septembrie 2016 (M.Of. nr. 703/2016).

1. Organele fiscale competente pentru dispunerea măsurilor asigurătorii sunt următoarele:

a) organ de control – organ de control competent, potrivit legii, al Direcţiei generale antifraudă fiscală, Direcţiei Generale a Vămilor, Direcţiei generale control venituri persoane fizice, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale subordonate acestora;

b) organ de executare – organ de executare competent, potrivit legii, al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi organelor fiscale teritoriale subordonate acestora, după caz;

c) organul fiscal competent în administrarea debitorului, în cazul atragerii răspunderii solidare a persoanelor răspunzătoare care sunt în administrarea altor organe fiscale centrale;

d) organ de executare silită cazuri speciale – organ de executare silită competent, potrivit legii, al Direcţiei generale executări silite cazuri speciale şi serviciilor executări silite cazuri speciale regionale.

2. Prin activ patrimonial urmăribil, în sensul prezentei proceduri, se înţelege bunurile mobile sau imobile urmăribile, precum şi orice sume urmăribile deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane, conturile de disponibilităţi şi de depozite băneşti, în lei şi în valută, precum şi orice alte active aflate în patrimoniul unui debitor.

3. În vederea instituirii de urgenţă a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile identificate în tranzit de către organul de control, competenţa ducerii la îndeplinire revine organului de executare în a cărui rază teritorială organul de control face constatarea actului sau a faptului supus dispoziţiilor legale fiscale, prevederile art. 40 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, aplicându-se în mod corespunzător.

CAPITOLUL II

Documente întocmite de organele fiscale competente

4. Referatul justificativ al dispunerii măsurilor asigurătorii se întocmeşte de către organul fiscal competent şi stă la baza emiterii Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii.

5. Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii se întocmeşte de către organul fiscal competent, când există pericolul ca debitorul sau persoanele prevăzute la art. 25 din Codul de procedură fiscală, după caz, să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.

6. Referatul justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii se întocmeşte de către organul fiscal competent care a instituit măsurile asigurătorii şi stă la baza emiterii Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii.

7. Decizia de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii se întocmeşte de către organul fiscal competent care a instituit măsurile asigurătorii, când există motive de prelungire a valabilităţii acestora, în situaţia în care nu au fost sesizate organele de urmărire penală, pe numele debitorului sau a persoanelor prevăzute la art. 25 din Codul de procedură fiscală, după caz, nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă sau decizia de atragere a răspunderii solidare.

[Continuare…]

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu