20 Noiembrie, 2019

Procedura acordării bonificației

Actul normativ analizat astăzi adoptă procedura efectivă de înregistrare în fișa de contribuabil a bonificațiilor acordate persoanelor fizice ce au depus declarația unică pentru anul 2018. 

Monitorul oficial nr 470 din 12.06.2019 Ordinul președintelui ANAF nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică.

Cunoaștem faptul că pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice până la data de 31 iulie 2018 s-a acordat o bonificație de 5%. De asemenea, pentru plata sumelor până pe 15 decembrie se acordă o bonificație de 5%.

Prin actul normativ analizat astăzi se stabilește că bonificația se acordă din oficiu de către organul fiscal. Pentru acordarea bonificațiilor se va edita din aplicația informatică o listă cu contribuabilii persoane fizice ce cuprinde datele de identificare, dacă s-a depus electronic declarația, sumele plătite până în 15 decembrie 2018, valoarea bonificației.

Compartimentul cu atribuții din cadrul organului fiscal central întocmește un referat prin care se propune aprobarea bonificațiilor și scăderea din evidența pe contribuabil a valorii bonificațiilor.

Împreună cu acest referat pentru fiecare persoană fizică din lista cu bonificațiile se va emite:

  • Un borderou de scădere sau adăugare a obligațiile fiscale;
  • decizie de constatare a acordării bonificațiilor.

Notă: pot să existe situații în care nu sunt îndeplinite condiții de neacordare a bonificației. În acest caz vor fi notificați doar contribuabilii ce utilizează spațiul privat virtual. 

De reținut: decizia de acordare a bonificației se întocmește în două exemplare. Un exemplar se comunică persoanei fizice iar un alt exemplar se păstrează la dosarul fiscal.

Actul normativ are și câteva proceduri aplicabile pentru bonificațiile aferente plăților asigurărilor sociale cu termen de plată 31 iulie 2019.

În situația în care un contribuabil a achitat în anul 2018 impozitul în valoare integrală și a avut dreptul la primirea de bonificații, acesta are dreptul la restituirea bonificațiilor.

Procedura este cea prevăzută de art. 168 din Codul de procedură fiscală.

Ai nevoie de Ordinul președintelui ANAF nr. 1369/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu