20 Noiembrie, 2019

Primele obligaţii fiscale din 2014 trebuie rezolvate până pe 10 ianuarie

Primul termen-limită din acest an pentru rezolvarea anumitor obligaţii fiscale este 10 ianuarie.

Până vineri trebuie depuse cinci formulare fiscale şi trebuie efectuate două plăţi. Lista acestora (plus contribuabilii vizaţi) o găsiţi în continuare.

• Formularul 010 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică

Contribuabili vizaţi: Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

• Formularul 020 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice române

Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

• Formularul 070 – Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

Contribuabili vizaţi: Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

dec_070_ian14» Foto: Lege5 Online

• Formularul 092 – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România

Contribuabili vizaţi: Cei înregistraţi în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să-şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Notă: Formularul se depune la organul fiscal competent în cinci zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare. Deoarece 3 ianuarie a fost zi liberă pentru bugetari, termenul-limită este 10 ianuarie.

• Formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

Contribuabili vizaţi: Se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

• Plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate

Contribuabili vizaţi: Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

• Plata taxei hoteliere şi depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

Contribuabili vizaţi: Unităţile de cazare.
***

Notă: Calendarul fiscal Lege5 însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente în decursul anului fiscal. Află mai multe despre acest instrument!

Foto: Stockvault.net

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Un comentariu

Scrie un comentariu