17 Februarie, 2018

Primele modificări fiscale din 2014 vizează patru formulare! Ce reţinem din prevederile Ordinului 3883/2013?

În Monitorul Oficial nr. 2/2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Prima modificare fiscală din anul 2014 se adresează în principal celor care desfășoară o profesie liberă, dar și tuturor angajatorilor care au personal salariat, pentru că actul normativ analizat modifică următoarele formulare:

- Formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România“, cod 14.13.01.13;
- Formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate“, cod 14.13.01.13/7;
- Formularul 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale“, cod 14.13.01.13/2i;
- Formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit“, cod 14.13.01.13/I.

În continuare detaliem câteva dintre noutățile introduse de actul normativ.

Modificarea principală a formularelor provine de la faptul că, începând cu 1 februarie 2013, a fost modificată procedura impozitării veniturilor din activități agricole, respectiv din creșterea animalelor. Începând cu 1 februarie 2013, persoanele fizice care realizează astfel de venituri au devenit contribuabili la aceste categorii de impozite în baza unor tranșe de venit. Observăm că modificarea s-a făcut pe parcursul anului, iar pentru luna ianuarie 2013 există un alt regim de impozitare, cum ar fi regimul activităților independente.

Practic, există situația în care un contribuabil datorează impozit pe venitul din activități independente pentru luna ianuarie și începând cu februarie plătește impozit prin tranșe de venit.

În continuare, iată câteva detalii despre aceste declarații.

1) Formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România“

Se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri din România, provenind din:

- activităţi independente și cedarea folosinţei bunurilor;
- activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
- piscicultură și silvicultură;
- transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
- operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.

Declarația se depune până pe data de 25 mai 2014 inclusiv.

2) Formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate“

Se depune de către persoanele fizice rezidente în România care realizează venituri din străinătate ca urmare a desfășurării de profesii libere, cedarea folosinței bunurilor sau drepturi de proprietate intelectuală sau alte venituri din străinătate supuse impozitării, cum ar fi veniturile din jocuri de noroc sau din investiții.

Declarația se depune până pe data de 25 mai 2014 inclusiv. După caz, se necesită documentele care atestă eventualele impozite plătite în străinătate în scopul aplicării convenției de evitare a dublei impuneri.

3) Formularul 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şientităţi supuse regimului transparenţei fiscale“

Se adresează asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoanele fizice.

Declarația se depune până pe data de 15 martie 2014 și are scopul raportării către ANAF a modului de repartizare a veniturilor și cheltuielilor către participanții la asociere.

Ulterior, aceste venituri vor fi declarate individual de fiecare persoană fizică ce a realizat venituri impozabile.

4) Formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit“

Se depune până pe data de 28 februarie 2014 de către plătitorii de venit din România cu reținere la sursă.

Desigur, cel mai des întâlnit venit realizat declarat în această declarație este venitul din salarii. Suntem deja în al doilea an în care declarația 205 preia rolul fișelor fiscale.

Declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală. În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declaraţia se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

În  cazul  sediilor  secundare  înregistrate  ca  plătitori  de  impozit  pe  veniturile  din  salarii,  declaraţia corespunzătoare  activităţii  sediilor  secundare  se  depune  de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

Pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate, declaraţia se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost detaşat.

În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi, angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat.

Pe baza acestor date, plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul, în scopul completării declaraţiei.

Reamintim și faptul că aceeași declarație se utilizează și pentru declararea altor venituri supuse impozitului, dintre care amintim veniturile din dividende, veniturile din arendare, veniturile din alte surse, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sau veniturile din contracte civile.

Notă: Ordinul nr. 3883/2013 pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  OLTEANU
  februarie 3 2014

  declaratia 205 in care se fac fisele fiscale, am uitat sa trec dividente platite in anul 2013
  ptr. administrator ce fac? o noua declaratie sau rectificativa la 205.
  multumesc

  • Răspunde
   sofia
   aprilie 14 2014

   Buna ziua,
   In dec.205 am uitat sa trec impozit dividende persoane fizice pe 2013,acum cum repar aceasta omisiune.
   Multumesc

 • Răspunde
  Kati
  aprilie 8 2014

  Am un contract de colaborare cu o firma din strainatate. Nu sunt persona fizica autorizta si nu ma incadrez nici in categoria profesiilor libere. Trebuie sa depun Declaratia 201? Banuiesc ca da, De ce alte acte mai am nevoie la depunerea declaratiei. Pot sa emit factura ca simpla persoana fizica?
  Multumesc.

Scrie un comentariu