Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituționale – CCR (www.ccr.ro) în data de 29.01.2019, “Curtea Constituțională … cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 34 și art. 35 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare sunt neconstituționale“. 

De asemenea, trebuie adăugat că CCR, în aceeași ședință, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, sunt constituționale în raport cu criticile formulate. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat CCR, respectiv Curtea de Apel Constanța – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții CCR vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conținutul textelor de lege analizate de CCR? 

Art. 34 din Legea nr. 80/1995: Recompensele se acordă, iar sancțiunile disciplinare se aplică potrivit regulamentelor militare.

Art. 35 alin. (3) din Legea nr. 80/1995: Organizarea și funcționarea consiliilor de onoare și consiliilor de judecată se stabilesc prin regulamentele militare.

Art. 35 alin. (2) din Legea nr. 80/1995: Consiliile de onoare se constituie în fiecare unitate, iar consiliile de judecată la organele centrale ale Ministerului Apărării Naționale, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamentele de armă, de armată și de corp de armată, precum și la alte eșaloane similare, stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 29.01.2019 mai sus amintită? 

În condițiile declarării ca neconstituțională a prevederilor art. 34 și art. 35 alin. (3) din Legea nr. 80/1995, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii respectivei excepții de neconstituționalitate.

Potrivit art. 147 alin. (1) din Constituție, „Dispozițiile din legile şi ordonanțele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (4) din Constituție: „Deciziile Curţii Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.” 

Concluzionând, ce trebuie să înțeleagă cititorul urmare a pronunțării Deciziei respective? 

În intervalul de la data pronunțării deciziei CCR (29.01.2019) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art. 34 și art. 35 alin. (3) din Legea nr. 80/1995.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale, în speţă prevederile art. 34 și art. 35 alin. (3) din Legea nr. 80/1995, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituționale – în speță prevederile art. 34 și art. 35 alin. (3) din Legea nr. 80/1995, cu dispozițiile Constituției.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale, în speţă prevederile art. 34 și art. 35 alin. (3) din Legea nr. 80/1995, îşi încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției.

Ai nevoie de Legea nr. 80/1995? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here