14 Noiembrie, 2019

Prelungirea dreptului de şedere temporară în România a străinilor în scopuri de muncă: Ce schimbări s-au făcut?

Aşa cum aţi putut citi în materialele anterioare apărute pe LegeStart, Ordonanţa nr. 25/2014 a stabilit noi condiţii pentru încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, reglementarea aducând, totodată, modificări şi completări la unele acte normative privind regimul străinilor în România.

Reamintim că O.G. nr. 25/2014 va intra în vigoare la 28 noiembrie 2014, dată de la care se va abroga Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 424/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În materialul de faţă continuăm prezentarea unor modificări la O.U.G. nr. 194/2002, republicată, în ce priveşte desfăşurarea de activităţi economice şi profesionale, precum şi referitor la detaşarea străinilor.

Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii care desfăşoară activităţi economice

Străinului intrat în România în scopul desfăşurării de activităţi economice i se prelungeşte dreptul de şedere temporară în acest scop dacă prezintă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea specială şi, totodată, dacă face dovada mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea dreptului de şedere.

Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru activităţi profesionale

Străinului intrat în România în scopul exercitării unei profesii liberale reglementate prin legi speciale i se prelungeşte dreptul de şedere temporară dacă face dovada faptului că exercită în mod efectiv activitatea profesională în condiţiile prevăzute de legea specială, precum şi dacă poate dovedi că are mijloacele de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut, lunar, pentru perioada pentru care se solicită prelungirea dreptului de şedere.

Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de muncă

Străinilor intraţi în România în scopul încadrării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut.

ATENŢIE! În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin patru ori câştigul salarial mediu brut.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OG 25/2014 la OUG 194/2002 (stânga – forma actuală, dreapta – forma viitoare; modificările se aplică din 28 noiembrie 2014). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
modmuncastr_

Obligaţiile de probare referitoare la nivelul salariului înscris în contractul de muncă NU se aplică în cazul străinilor angajaţi în sistemul bugetar al căror salariu este stabilit potrivit legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă dacă străinul prezintă următoarele documente:

- contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă;
- dovada menţinerii salariului cel puţin la nivelul prevăzut la alin. (1) pe toată perioada şederii acordată anterior.

ATENŢIE! Pe cale de excepţie, străinilor care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în baza unui contract de mandat ori altui document cu aceeaşi valoare juridică, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă fără prezentarea unui contract de muncă, dacă fac dovada mijloacelor de întreţinere obţinute din activitatea desfăşurată în această calitate, cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut.

Durata prelungirii. Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de un an.

Străinilor lucrători înalt calificaţi li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus trei luni, dar nu mai mult de doi ani.

Efectul dreptului la şomaj. Pentru întreaga perioadă în care străinul beneficiază de indemnizaţie de şomaj, prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă fără ca acesta să mai fie obligat să prezinte contractul individual de muncă şi nici dovada privind nivelul salariului.

Străinii titulari ai unui drept de şedere temporară pentru studii pot solicita prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă, după finalizarea studiilor, cu prezentarea copiei avizului de angajare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize de lungă şedere pentru angajare în muncă.

Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de detaşare

Ca regulă generală, străinilor intraţi în România în scopul detaşării li se prelungeşte dreptul de şedere temporară de la data depunerii cererii, dacă beneficiarul prestării de servicii a obţinut un aviz de detaşare, în condiţiile legii, dacă prezintă decizia de detaşare, tradusă şi legalizată, şi dacă prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut.

————————————(P)————————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.

Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.

Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu