Prevăzută, sumar, în actul normativ de bază, această formă de exercitare a profesiei a fost detaliată prin Hotărârea nr. 3/2014 a Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 804/2014.

În cele ce urmează găsiţi precizări, inclusiv despre salarizare şi stagiile de pregătire.

Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată (r1) în M.Of. nr. 724/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că practicienii în insolvenţă compatibili îşi pot exercita profesia în cabinete individuale, societăţi profesionale cu răspundere limitată (SPRL) şi întreprinderi unipersonale cu răspundere limitată sau pot avea calitatea de colaboratori ori angajaţi ai uneia dintre formele de exercitare a profesiei.

Corelativ, Statutul organizaţie prevedea că un practician în insolvenţă care care optează pentru exercitarea profesiei în calitate de colaborator, nu poate avea raporturi de colaborare simultană cu mai multe societăţi profesionale sau cabinete. Cei interesaţi pot consulta Statutul, republicat în Monitorul Oficial nr. 678/2010, dată după care documentul a mai suferit şi alte modificări. 

Ce presupune exercitarea profesiei în calitate de colaborator?

Completările aduse la Statut, de recenta Hotărâre a Congresului UNPIR, prevăd, în principal, următoarele:

  • contractul de colaborare se încheie în formă scrisă între practicianul colaborator şi forma de organizare, reprezentată prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu şi clauze de formare profesională iniţială, dacă practicianul colaborator este stagiar;
  • practicianul colaborator va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a încheiat contract, fără a avea dreptul la clientelă personală în afara formei de exercitare a profesiei la care colaborează;
  • practicianul colaborator va fi remunerat în baza convenţiei prin retrocedare de onorarii;
  • în lipsa unor dispoziţii contractuale mai favorabile, contractul de colaborare poate fi denunţat de oricare dintre părţi, prin înştiinţarea celeilalte/celorlalte părţi cu cel puţin 3 luni înainte;
  • desocotirea între părţi în cazul denunţării unilaterale a contractului se va realiza potrivit contractului de colaborare.

Salarizarea în interiorul profesiei

În noua redactare, realizată prin completările menţionate, Statutul prevede că salarizarea în interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă prin care un practician consacră activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei căreia îi este subordonat în legătură cu determinarea condiţiilor concrete de muncă.

Practicianul salarizat este obligat să lucreze exclusiv pentru forma de organizare cu care a încheiat contract, fără a avea drept la clientelă proprie.

Contractul de salarizare în interiorul profesiei se încheie în formă scrisă între practicianul salarizat şi forma de organizare, reprezentată prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu şi clauze de formare profesională iniţială, dacă practicianul salarizat este stagiar.

Salarizarea se efectuează conform celor stabilite prin contract.

Scutirea de stagiu de pregătire

Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, cu normă întreagă de 8 ore, precum şi persoanele care au fost deputaţi sau senatori, în comisiile de specialitate juridică sau economică, fără ca acestea să depăşească jumătate din durata celor 10 ani.

Sunt, de asemenea, scutite de stagiu persoanele care anterior promovării examenului de admitere în profesie au avut calitatea de angajat, cu normă întreagă de 8 ore, pe o funcţie economică sau juridică, într-un cabinet individual de insolvenţă, într-o SPRL sau într-o IPURL cel puţin 3 ani.

Calculul activităţii practice economice sau juridice se realizează prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore sau suma normelor parţiale care însumate să reprezinte normă întreagă.

LegeStart vă va oferi, într-un material viitor, detalii despre practicienii în insolvenţă implicaţi în proceduri de insolvenţă în care debitorul nu dispune de fonduri pentru a-şi achita taxele şi celelalte obligaţii implicate.

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here