Speță contabilă. Bună ziua. Contribuabilul nerezident trebuie să declare contul bancar la ANAF și dacă da în ce termen? Există vreo declarație specifică? Vă rog să îmi indicați actul normativ. Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Obligaţia instituţiilor financiare de a furniza informaţii privind contribuabilii nerezidenţi este prevăzută la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, se arată ,,Art. 62. – (1) În scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, instituţiile financiare, inclusiv instituţiile de credit, au obligaţia să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii menţionaţi în acest alineat la astfel de instituţii.
  3. Conform art. 336 din Legea nr. 207/2015, regimul juridic contravențional arată următoarele: ,,Art. 336. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: (..) ţ) netransmiterea, de către instituţiile financiare, la termenul prevăzut de lege a informaţiilor prevăzute la art. 62 sau transmiterea de informaţii incorecte ori incomplete. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: (..) d) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. ţ);

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here