20 Februarie, 2018

Plăţi de la UE pentru muncitorii concediaţi

Comisia Europeană a făcut, recent, plăţi însumând peste 24 milioane euro, pentru sprijinirea lucrătorilor concediaţi din mai multe state membre, printre care şi România.

Plăţile au fost făcute către Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, România, Spania şi Suedia şi provin din Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG). Suma totală de 24,3 de milioane de euro va ajuta 5.271 de lucrători din aceste ţări să se reîncadreze în muncă, în urma concedierii lor dintr-o gamă largă de sectoare, printre care cel al automobilelor, motocicletelor, telefoanelor mobile, produselor metalice, echipamentelor electronice, precum şi din domeniul activităţilor sociale.

Utilitatea Fondului a fost dovedită în cazuri de concedieri în urma crizei economice, fapt pentru care Comisia salută acordul statelor membre de a continua acest sprijin pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020.

Defalcarea sumei de 24,3 de milioane de euro este următoarea:

- 8,2 de milioane de euro vor fi destinaţi ajutorării a 2.416 de foşti lucrători ai companiei Nokia (1.000 în Finlanda şi 1.416 în România) care şi-au pierdut locurile de muncă în  urma transferului liniilor de asamblare a telefoanelor mobile în ţări asiatice;

- 5,5 de milioane de euro vor fi folosiţi pentru a sprijini 1.350 de foşti lucrători ai companiei Saab în Suedia. Concedierile sunt o consecinţă a orientării geografice a producţiei către Asia, datorită cererii crescânde de autoturisme de pe pieţele asiatice;

- 5,2 de milioane de euro vor servi la sprijinirea unui număr de 350 de lucrători concediaţi în localitatea Steiermark din Austria. Concedierile în sectorul serviciilor sociale mobile (respectiv cele pentru persoanele cu handicap şi asistenţă mobilă pentru tineret) sunt o consecinţă a reducerii bugetelor sociale, ca urmare a crizei economice şi financiare actuale;

- 2,7 de milioane de euro vor sprijini un număr de 502 de lucrători concediaţi de zece producători de motociclete, piese de schimb şi componente pentru industria de motociclete şi mopede în/din Italia, care este principalul centru de producţie din Europa în acest sector. Concedierile sunt rezultatul scăderii cererii pentru astfel de vehicule în intreaga Europă.

- 1,4 de milioane de euro vor fi destinaţi ajutorării a 153 de foşti lucrători ai Flextronics Danemarca, un producător de circuite imprimate. Concedierile sunt o consecinţă directă a schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, având ca urmare deplasarea facilităţilor de producţie pentru echipamente electronice către Asia. În acest caz, sediul central (Singapore Flextronics) a decis închiderea filialei daneze.

- 1,3 de milioane de euro vor oferi sprijin unui număr de 500 de lucrători concediaţi de producătorii spanioli de produse prefabricate din metal. Sectorul de produse metalice este un furnizor major pentru o gamă largă de industrii prelucratoare, în special din sectorul construcţiilor navale, al construcţiilor în general şi al producţiei de autovehicule. Toate aceste activităţi au fost influenţate în mod semnificativ pe teritoriul UE de criza economică, lucru demonstrat în cererile anterioare de sprijin din partea FEG.

Aceste plăţi sunt rezultatul propunerilor făcute de către Comisie Parlamentului European şi Consiliului de Miniştri, în urma cererilor de intervenţie a FEG depuse de către ţările în cauză. Consiliul şi Parlamentul au aprobat aceste propuneri, lucru care a dus la eliberarea fondurilor.

De la instituirea FEG, în 2007, au fost depuse 106 cereri de ajutor financiar în cadrul acestui fond. Au fost solicitate fonduri în valoare de aproximativ 464 de milioane de euro pentru sprijinirea unui număr de aproximativ 94.500 de lucrători. Un număr din ce în ce mai mare de state membre depun cereri de alocare de fonduri în cadrul FEG, cu scopul de a sprijini lucrătorii concediaţi dintr-un numar tot mai mare de sectoare.

FEG a fost creat la sfârşitul anului 2006. În iunie 2009, regulamentul FEG a fost revizuit pentru a-i consolida rolul ca instrument rapid de intervenţie, parte a strategiei de reacţie a Europei la criza financiară şi economică. Revizuirea Regulamentului FEG a intrat în vigoare la 2 iulie 2009 şi se va aplica tuturor cererilor primite între 1 mai 2009 şi 31 decembrie 2011. Bazându-se pe experienţa acumulată prin utilizarea FEG începând din 2007 şi pe valoarea sa adăugată pentru lucrătorii care au beneficiat de asistenţă şi pentru regiunile afectate, Comisia a propus menţinerea fondului şi pe durata cadrului financiar multianual 2014-2020, îmbunătăţind totodată şi mai mult funcţionarea sa. Aceasta include acoperirea concedierilor care au loc ca urmare a crizei economice, precum şi noi categorii de lucrători, cum ar fi cei temporari şi lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă.

Sursa: Comisia Europeană

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu