Plasarea de cookie-uri necesită consimțământul activ al internauților.

Așadar, o căsuță bifată în prealabil este insuficientă.

Astfel s-a pronunţat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) prin Hotărârea din data de 01.10.2019 în cauza C-673/17. 

Ce a declanşat litigiul principal în discuţie?

La 24.09.2013, Planet49 a organizat un joc promoțional pe site-ul internet www.dein-macbook.de.

Internauții doritori să participe la acest joc trebuiau să comunice codul poștal, ceea ce îi conducea pe o pagină web pe care trebuiau să își înscrie numele și adresa. Sub căsuțele care trebuiau completate pentru adresă se regăseau două mențiuni, însoțite de căsuțe de bifat.

Prima mențiune,  a cărei căsuță (denumită în continuare „prima căsuță de bifat”) nu era bifată în prealabil, avea următorul conținut:

„Sunt de acord să primesc, prin poștă, prin telefon sau prin e-mail/SMS informații cu privire la oferte din domeniul de activitate comercială al unor sponsori și parteneri, pe care, dacă nu îi numesc eu aici, îi va selecta organizatorul. Pot revoca acest acord oricând. Informații suplimentare în legătură cu acest aspect, pot fi găsite aici.”

A doua mențiune, a cărei căsuță (denumită în continuare „a doua căsuță de bifat”) era bifată în prealabil, avea următorul conținut:

„Sunt de acord cu utilizarea, în cazul meu, a serviciului de analiză web Remintrex, ceea ce înseamnă că organizatorul jocului promoțional, [Planet49], va instala cookie-uri, după înregistrarea mea în cadrul jocului de noroc, ceea ce îi va permite să exploateze cu ajutorul Remintrex navigările mele pe internet și vizitele mele pe site-urile internet ale partenerilor publicitari și, astfel, să îmi adreseze publicitate axată pe interesele mele. Pot șterge din nou cookie-urile în orice moment. Puteți citi mai multe detalii în legătură cu acest aspect aici.”

Participarea la jocul de noroc era posibilă numai după bifarea cel puțin a primei căsuțe de bifat.

Linkul care figura în prima mențiune care însoțea prima căsuță de bifat, sub cuvintele „sponsori și parteneri” și „aici”, conducea la o listă care cuprindea 57 de întreprinderi, adresele acestora, domeniul de activitate care trebuia promovat și modul de comunicare utilizat pentru publicitate (e-mail, poștă sau telefon). Cuvântul subliniat „dezabonează” figura după denumirea fiecărei întreprinderi. Lista era precedată de următoarea indicație:

„Prin accesarea linkului «dezabonează», decid ca partenerul/sponsorul menționat să nu primească permisiunea să îmi poată transmite informații publicitare. În situația în care nu m-am dezabonat de la niciunul dintre parteneri/sponsori sau dacă nu m-am dezabonat de la un număr suficient de mare de parteneri/sponsori, Planet49 va selecta, în mod discreționar, în numele meu, un număr maxim de 30 de parteneri/sponsori.”

Atunci când era accesat linkul electronic care figura în cea de a doua mențiune care însoțea a doua căsuță de bifat, sub cuvântul „aici”, erau afișate următoarele informații:

„Cookie-urile cu denumirea ceng_cache, ceng_etag, ceng_png și gcr sunt mici fișiere dedicate care se stochează pe hard disk cu ajutorul browserului utilizat de dumneavoastră și prin intermediul cărora se transmit anumite informații care permit efectuarea unei publicități mai prietenoase pentru utilizator și mai eficiente. Cookie-urile includ un anumit număr generat în mod aleatoriu (ID) care este atribuit concomitent și datelor dumneavoastră de înregistrare. În cazul în care veți vizita în continuare pagina de internet a unui partener publicitar înregistrat în cadrul Remintrex (pentru a verifica existența unei înregistrări, vă rugăm să consultați declarația privind protecția datelor dată de partenerul publicitar), se va consemna în mod automat, pe baza unei etichete IFrame introduse acolo de Remintrex faptul că dumneavoastră (mai precis utilizatorul cu ID-ul stocat) ați vizitat pagina de internet respectivă, produsul pentru care ați manifestat interes, precum și dacă s-a încheiat o tranzacție cu privire la acest produs.

În continuare, pe baza acordului cu privire la primirea de publicitate exprimat cu ocazia înregistrării în cadrul jocului de noroc, [Planet49] vă poate transmite prin e-mail mesaje publicitare care țin cont de interesele dumneavoastră, manifestate pe pagina de internet a partenerului publicitar. După revocarea permisiunii de a transmite mesaje publicitare, veți înceta desigur să primiți publicitate prin e-mail.

Informațiile transmise prin intermediul acestor cookie-uri se utilizează exclusiv în scopul publicității la produsele partenerului publicitar. Informațiile se colectează, se stochează și se utilizează separat, pentru fiecare partener publicitar. Nu se vor întocmi în niciun caz profiluri ale utilizatorilor pentru mai mulți parteneri publicitari. Niciunul dintre aceștia din urmă nu va primi date cu caracter personal.

În măsura în care nu vă mai interesează utilizarea cookie-urilor, le puteți șterge oricând prin intermediul browser-ului dumneavoastră. Veți găsi instrucțiuni în acest sens în cadrul funcției de [«ajutor»] a acestuia.

Prin intermediul cookie-urilor nu este posibilă executarea unor programe sau transmiterea unor viruși.

Aveți desigur posibilitatea să revocați acest acord oricând, printr-o scrisoare adresată [PLANET49] [adresă]. Cu toate acestea, este suficient și să se transmită un e-mail către serviciul clienți [adresa de e-mail].”

Federația Germană a Organizațiilor de Consumatori contestă, în fața instanțelor germane, utilizarea de către societatea germană Planet49, în cadrul unor jocuri promoționale online, a unei căsuțe bifate în prealabil prin care internauții care doresc să participe își exprimă acordul cu privire la plasarea de cookie-uri[1].

Federația a introdus o acțiune în fața Landgericht Frankfurt am Main (Tribunalul Regional din Frankfurt pe Main, Germania) prin care se solicita în esență încetarea utilizării de către Planet49 a unor astfel de declarații de consimțământ și obligarea acesteia la plata sumei de 214 euro majorată cu dobânzi începând cu 15.03.2014.

Landgericht Frankfurt am Main (Tribunalul Regional din Frankfurt pe Main) a admis în parte această acțiune.

Ca urmare a unui apel declarat de Planet49 în fața Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunalul Regional Superior din Frankfurt pe Main, Germania), această instanță a considerat că cererea federației prin care se solicita ca Planet49 să înceteze să includă, în convenții de joc promoțional încheiate cu consumatori, mențiunea, astfel cum figurează la punctul 27 din prezenta hotărâre, a cărei a doua căsuță de bifat era bifată în prealabil, nu era întemeiată întrucât, pe de o parte, utilizatorul avea cunoștință de posibilitatea de debifare a căsuței și, pe de altă parte, aceasta se prezenta într-o tipografie suficient de clară și oferea informații cu privire la modalitățile de utilizare a cookie-urilor, fără a fi necesar să se divulge identitatea terților care pot avea acces la informațiile colectate.

Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania), sesizată de federație cu un recurs, a considerat că soluționarea litigiului principal depinde de interpretarea dispozițiilor articolului 5 alineatul (3) și ale articolului 2 litera (f) din Directiva 2002/58 coroborate cu articolul 2 litera (h) din Directiva 95/46, precum și cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2016/679.

Având îndoieli cu privire la validitatea, în raport cu aceste dispoziții, a obținerii de către Planet49 a consimțământului utilizatorilor site-ului internet www.dein-macbook.de prin intermediul celei de a doua căsuțe de bifat, precum și cu privire la întinderea obligației de informare prevăzute la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2002/58, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze CJUE mai multe întrebări preliminare privind în esență- interpretarea dreptului Uniunii în materia protecției vieții private în cadrul comunicațiilor electronice[2]. 

Ce trebuie să cunoaștem referitor la o trimitere preliminară? 

Trimiterea preliminară permite instantelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze CJUE întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii.

Retinem că CJUE nu solutionează litigiul national, insa instanta natională are obligatia de a solutiona cauza conform deciziei CJUE.

Decizia CJUE este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară. 

Ce a răspuns în esenţă CJUE prin Hotărârea din data de 01.10.2019 referitor la cauza C-673/17?

 Prin hotărârea din data de 01.10.2019, CJUE a decis că consimțământul pe care utilizatorul unui site internet trebuie să și-l dea pentru plasarea și consultarea de cookie-uripe echipamentul său nu este exprimat în mod valabil prin intermediul unei căsuțe bifate în prealabil, pe care acest utilizator trebuie să o debifeze pentru a refuza să își dea consimțământul.

Aspectul dacă informațiile stocate sau consultate în echipamentul utilizatorului constituie sau nu date cu caracter personal nu influențează acest rezultat. Astfel, dreptul Uniunii urmărește să protejeze utilizatorul de orice ingerință în viața sa privată, în special împotriva riscului ca hidden identifiers sau alte procedee similare să acceseze echipamentul său fără știrea sa.

CJUE a subliniat că acest consimțământ trebuie să fie specific, astfel încât faptul că un utilizator activează butonul de participare la jocul promoțional nu este suficient pentru a considera că el și-a dat în mod valabil consimțământul la plasarea cookie-urilor.

În plus, potrivit CJUE, informațiile pe care furnizorul de servicii trebuie să le ofere utilizatorului includ durata de funcționare a cookie-urilor, precum și posibilitatea sau imposibilitatea ca terții să aibă acces la aceste cookie-uri. 

Răspunsul mai sus formulat de CJUE ce a făcut obiectul Hotărârii din 01.10.2019, dată în cauza C- 673/17, îl puteţi consulta in extenso pe site-ul Curia.


[1] Cookie-urile sunt fișiere pe care furnizorul unui site internet le plasează pe computerul utilizatorului acestui site și pe care le poate accesa din nou cu ocazia unei noi vizitări a site-ului de către utilizator, pentru a facilita navigarea pe internet sau tranzacțiile sau pentru a obține informații referitoare la comportamentul acestuia din urmă.

[2] Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12.07.2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice(Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice)(JO 2002, L201, p.37, Ediție specială, 13/vol. 36, p. 63),astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CEa Parlamentului European și a Consiliului din 25.11.2009 (JO 2009, L 337, p.11), Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24.10.1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO 1995, L 281, p.31, Ediție specială, 13/vol. 17,p.10), precum și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p.1).


comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here