21 Ianuarie, 2018

Perioada fiscală

Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2012 a adus modificări la Codul fiscal şi în ce priveşte declaraţiile de depus, în funcţie de perioada fiscală aleasă sau obligatorie a contribuabilului.

Noile dispoziţii – atenţie, în această materie – introduse prin O.U.G. nr. 24/2012, sunt în vigoare de la 1 iulie a.c.

Perioada fiscală fiind, de regulă, luna calendaristică, pe cale de excepţie, potrivit art. 1561 alin.(2) perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care, în cursul anului calendaristic precedent, a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 132 şi 133, dar cu drept de deducere, care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului trebuie să declare, cu ocazia înregistrării, cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.

Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul de 100.000 euro în echivalent în lei, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA, în cursul anului, trebuie să declare cu ocazia înregistrării cifra de afaceri obţinută, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. În funcţie de cifra de afaceri realizată, întreprinderea mică are două posibilităţi:

- dacă această cifră de afaceri recalculată depăşeşte plafonul de 100.000 euro, în anul respectiv perioada fiscală va fi luna calendaristică.

- dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, CU EXCEPŢIA situaţiei în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA.

Situaţii posibile, pentru toti contribuabilii, în funcţie de cifra de afaceri realizată:

- dacă cifra de afaceri efectiv obţinută în anul înregistrării, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg, depăşeşte plafonul de 100.000 euro, în anul următor, perioada fiscală va fi luna calendaristică;

- dacă această cifră de afaceri efectivă nu depăşeşte plafonul, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, dar, şi aici, CU EXCEPŢIA situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.

ATENŢIE!

Privitor la contribuabilii impozabili aflaţi în una din aceste din urmă situaţii, precum şi pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 132 şi 133, dar cu drept de deducere, care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro, dispoziţiile modificate prin O.U.G. nr. 24/2012 prevăd obligaţia depunerii la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, a declaraţiei de menţiuni în care să înscrie cifra de afaceri din anul precedent şi a menţiunii referitoare la faptul că nu a efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Fac excepţie de la prevederile prezentului alineat persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire.

Perioada fiscală pentru persoana impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România

Pe cale de excepţie de la prevederile de mai sus, pentru aceşti contribuabili perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

- prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

- a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 1562 alin. (1) din Codul fiscal;

- prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

Persoana impozabilă care este, în aceste condiţii, obligată să îşi schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declaraţie de menţiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie, şi va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent şi pentru anul următor.

Evident, dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziţie intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală.

În acest sens, va trebui să depună declaraţia de menţiuni referitoare la faptul că nu a efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu