18 Februarie, 2018

Pensiile facultative pot fi considerate avantaje acordate salariaţilor?

Natura cuvântului avantaje este privită din două perspective:

- avantaje de natură salarială ce se supun aplicabilităţii Codului Fiscal;
- avantaje făcând parte din pachetul de beneficii acordate salariatului, fie la angajare, fie la dobândirea unei vechimi în muncă, în cadrul societăţii în cauză.

Implicaţii asupra impozitului pe venit

Din punct de vedere al impozitului pe venit, nu sunt considerate avantaje acordate salariaţilor contribuţiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator, în limita a 400 de euro anual pe fiecare salariat, conform punctului 77 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

În ceea ce priveşte contribuţiile sociale, pensiile facultative nu sunt incluse în baza de calcul a acestora în limita deductibilităţii (adică a sumei de 400 de euro anual), conform art. 296^15, lit. p), pct. 5 din Codul Fiscal.

Exemplu

Dacă unui salariat i se acordă – ca făcând parte din pachetul de beneficii – o pensie facultativă, suportată de angajator, în valoare de 50 de euro/lună, tratamentul acesteia este următorul:

- până la valoarea de 400 de euro nu se consideră că salariatului îi este acordat un venit de natură salarială şi, în acest context, nu se cuprinde în baza de calcul a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii;
- sumele care depăşesc această valoare reprezintă avantaj de natură salarială, asupra cărora se va calcula impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii.

Pentru verificarea încadrării în plafonul anual astfel încât să nu fie considerate avantaje de natură salarială, cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cel comunicat de Banca Naţională a României în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se plătesc drepturile salariale.

Implicaţii la calculul impozitului pe profit

Dacă luăm în considerare calculul impozitului pe profit, cheltuielile efectuate în numele angajatului la schemele de pensii facultative sunt deductibile în limita echivalentului în lei a 400 de euro într-un an fiscal, pentru fiecare salariat.

Cursul euro folosit pentru a stabili cu exactitate echivalentul în lei a sumei de 400 de euro este cursul de schimb euro/lei publicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cheltuielilor de către angajator, pentru stabilirea calculului impozitului pe profit.

Pensia facultativă – beneficiu acordat salariatului de către angajator

De cealaltă parte, pensia facultativă poate fi privită ca element al pachetului de beneficii oferit angajatorului în momentul în care are o anumită vechime la locul de muncă, vechime stabilită în Regulamentul intern (sau, dacă este cazul, în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate), sau pur şi simplu de la angajare.

Alegerea efectivă a fondului de pensie facultativă rămâne la latitudinea angajatului, fiind un drept prin lege al acestuia. Formalităţile imediat următoare sunt legate de informarea salariaţilor asupra posibilităţilor existente la momentul respectiv în ceea ce priveşte administratorii de pensii facultative.

Astfel, procesul de contractare a unei pensii facultative, din punct de vedere al angajatorului este acelaşi indiferent de numărul de salariaţi, reprezentanţii administratorilor din piaţă (administratori de pensii facultative prezenţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în România) sunt direct interesaţi să se deplaseze la sediul angajatorului. Aceştia din urmă sunt cei care vor face prezentări de informare în aşa fel încât angajatul să aleagă în cunoştinţă de cauză şi să fie informat despre drepturile lui ce vor avea efect în viitor.

Avantajele unei pensii facultative suportate de angajator pentru angajat:

- seriozitate şi implicare în viitorul angajatului;
- fidelizarea şi motivarea angajatului, creându-se astfel o relaţie de încredere pe termen lung;
- pentru angajator, în limita a 400 de euro/an, pensia facultativă este deductibilitatea la calculul impozitului pe profit;
- pentru angajat, în limita a 400 de euro/an, pensia facultativă nu intră în baza de calcul a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii.

În prezent, la fondul de pensii facultative contribuie peste 300.000 de participanţi şi numărul acestora este în creştere, fie că angajatorul suportă pensia facultativă, fie că tot mai mulţi români aleg să adere la pilonul III, suportându-şi singuri investiţia pe termen lung.

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Sorina Ivan

Absolventă a facultăţii de Management Economic în cadrul Academiei de Studii Economice, absolventă de cursuri de specialitate în domeniul resurselor umane (Inspector Resurse Umane, Inspector Salarii, Legislaţie şi Politici Manageriale). Experienţă de şase ani în consultanţă resurse umane (leasing de personal, salarizare şi administrare de personal), recrutare de personal şi contabilitate primară.

Fara comentarii

Scrie un comentariu