20 Noiembrie, 2019

MEMENTO: Pensia de urmaş – cine are dreptul la ea, cuantumul şi actele necesare

În materialul de faţă vom prezenta o serie de aspecte-sinteză în ceea ce priveşte pensia de urmaş, respectiv persoanele care beneficiază de aceasta, acordarea şi cuantumul, precum şi actele necesare. Pensia de urmaş este reglementată în cadrul Legii pensiilor publice nr. 263/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 852/2010.

Cine are dreptul la pensie de urmaş?
Dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii, au dreptul la pensie de urmaş:

Copiii:

 • până la vârsta de 16 ani;
 • dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
 • pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.
Soţul supravieţuitor:

 • la împlinirea vârstei-standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus;
 • indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul l sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;
 • indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;
 • care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;
 • care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.
Copiii și soțul supraviețuitor care au dreptul la o pensie proprie și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după susținătorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie

Cuantumul pensiei de urmaş şi acordarea acesteia

Pensia de urmaş se calculează din:

 • pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
 • pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, inclusiv în situațiile în care era în plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.
Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
 • 50% – pentru un singur urmaş;
 • 75% – pentru 2 urmaşi;
 • 100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Cu titlu de excepţie, cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Pensia de urmaş se acordă:

 • din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;
 • de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;
 • de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului;
 • de la data înregistrării cererii, în situaţia în care cererea a fost depusă cu depăşirea termenului de 30 de zile.
Obţinerea pensiei de urmaş
Potrivit CNPPP, actele necesare pentru obţinerea pensiei de urmaş sunt următoarele (după caz):

 • cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş (anexa nr. 8 la norme);
 • actele de stare civilă ale urmaşilor şi reprezentantului legal, după caz, original şi copie;
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
 • decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă;
 • copie BP2 şi copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului;

Atenţie! Pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar se depun şi următoarele documente:

 • carnetul de muncă (original si copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • acte doveditoare privind stagiul de cotizare în specialitate – pentru personalul militar;
 • adeverinţă privind stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public, în original;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);
 • adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, grupa a II a de muncă, în condiţii de muncă speciale, deosebite şi alte condiţii de muncă, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004;
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
  Cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia.

  Modalităţi de plată a drepturilor de pensie de urmaş

  Drepturile de pensie se plătesc lunar, titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

  În funcţie de optiune, plata pensiei se face:

  • prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;
  • în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie

  Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

  comentarii

  Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

  Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

  Comentarii

  • Răspunde
   florina
   ianuarie 21 2014

   cati ani trebuie sa aiba sotul supravietuitor pentru a lua pensie de urmas

   • Răspunde
    ianuarie 21 2014

    Informaţia cerută de dvs. se regăseşte deja în articol.

    “Dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii, au dreptul la pensie de urmaş:

    (…)

    Soţul supravieţuitor:

    - la împlinirea vârstei-standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. Dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus;

    - indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul l sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;

    - indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;

    - care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;

    - care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.”

    • Răspunde
     martie 15 2015

     buna ziua vas ruga cu o intrebare pentru mama mea tatal meu a lucrat in mina 30.ani si au stat impreuna30.ani iar tatal meu a ajuns sa ia pensia ceva vreme si sau casatorit cu mama inainte cu doi ani sa moara iar mama dupa ce tatal nostru a murit si nea lasat dumnezeu sal ierte sal odihneasca acolo a luat doar sase luni pensie cupane nu mai gasim nici unu de alu tatal meu nici de cele sase luni care a luat pensie mama mea si a trecut 17.ani de cind a murit tatal nostru si nu a luat nimica doar cele sase luni dupa decesul tatalui nostru va rog ce poate face mama mea are o virsta de 67.ani si traieste fara numica de 17.ani care ar putea sa fie fericita sa se bucure da bani tatalui meu ce poate sa faca si unde trebuie unblat si ce acte trebuie va rog daca imi puteti raspunde ce ar trebui facut si unde trebuie va multumesc din suflet si va astept cu un rasp.

     • Răspunde
      Maria
      decembrie 21 2018

      Împlinesc în luna aprilie 2019 ….57 ani vreu sa depun ptr pensie de urmas soțul fiind pensionat pe caz de boala și decedat în 2008 se recalculează pensia ????
      Menționez ca am avut 28 ani de căsătorie
      Acum 11 ani avea o pensie de boala foarte mica și dacă aș lua doar 50 % nu as putea trai …..

   • Răspunde
    Florin
    septembrie 9 2016

    Buna ziua as vrea sa stiu cum poate mama mea sa ia pensie de urmas.Tata a murit in accident de masina acum 15ani

  • Răspunde
   Portik
   ianuarie 27 2014

   Buna ziua !as vrea sa prezint situatia mea:sotul meu are 79 ani,ne am casatorit de un an,dar stam impreuna de 7 ani,acum el nu ma lasa la lucru ca are nevoie de ajutorul meu,e destul de sanatos zice ca oricum cand o sa am varsta de pensionare voi mosteni pensia lui.Ce sanse am daca reusim sa traim 5 ani impreuna?dar eu sper sa mai traiasca vreo 10 ani.,ca eu mai am 9 ani pla pensionare.Are si o pensie de detinut politic,imi puteti explica daca acea pot mosteni?ca nu as vrea sa raman si fara ani mei(am doar 22)si fara pensia lui.cu respect Eva

  • Răspunde
   alexandru petre
   ianuarie 28 2014

   Mama mea da decedat recent avand o pensie de 1100 ron , tatal are momentan o pensie de 350ron , de la casa de pensie a zis ca are dreptul de pensie de urmasi doar 6 luni e corect?

  • Răspunde
   niculaie
   februarie 1 2014

   buna ziua am 58 de ani si vreau sa aflu cand pot esai la pensie de urmas

   • Răspunde
    Alina
    august 11 2015

    Buna ziua luna aceasta implinesc 58 ani si asi dori sa stiu daca pot beneficia de pensie de urmas avind nenumarate boli am crescut 5 copii iar sotul meu a murit in 2011 avind pensie de miner MULTUMESC

    • Răspunde
     Zamfir
     februarie 2 2017

     Buna ziua ! Sunt Giulia am 54 de ani la ce vârstä pot beneficia la pensia de urmaș !?

  • Răspunde
   Frunzulica
   februarie 2 2014

   Buna seara,am fost rezidenta pe med.de fam.in peroada 2006-2008, nu mi-am dat examenul de specialitate,am dat iar exam.de rezidentiat si am fost rezidenta pe med.de urgenta pe post, initial la Petrosani,2009-2010, si apoi la Slatina,2011-2013; in octombrie 2013 am promvat examenul de specialitate pe medicina de familie si in 2014 voi sustine exam.de spec.pe medicina de urgenta;problema mea este cu SCJU Slatina care nu stie cum sa ma incadreze…propun variante:1medic specialist pe mf pana iau specialit.pe urgenta,2rezidenta pe urgenta ultim an pana iau specialit.pe urgenta,3desfac cotratul de munca pana iau specialit.pe urgenta. Desi am facut cerere de revenire pe post la sfarsitul lunii decembrie anul trecut,nici pana acum n-am prmit nici un raspuns si in prezent sunt in concediu de odihna pana pe14 februarie. Dupa ce mi se va termina concediul, daca SCJU Slatina tot nu o sa ia nici o hotarare eu ce pot face?

  • Răspunde
   lucica
   februarie 12 2014

   buna ziua sotu meu a decedat si a avut doar 3 ani pe cartea de munca , am trei copii si vreau sa stiu daca copii pot beneficia de pensie de urmas

  • Răspunde
   marian
   februarie 17 2014

   Buna dimineata. Care este varsta de pensionare (pt pensia de urmas), daca: sotul decedat a avut 30 de ani in campul muncii, grupa 1 si au fost casatoriti 25 de ani si au 4 copiii impreuna (majori).

  • Răspunde
   Bianca
   martie 3 2014

   Buna ziua….Tatal meu a decedat acum 2 sapt si mami vrea sa le faca pensie se urmas celor doi fratiori ai mei dar nu gasim cartea de munca…Pute-ti va rog sa imi spuneti cum procedam,de unde sa luam o alta dovada a vechimii lui…va multumesc

  • Răspunde
   Bianca
   martie 3 2014

   Va multumesc pt rasp…dar nu ma ajuta ffff mult pt k tati nu a mai lucrat de fff mult timp si nu are cum sa fie la fostul loc de munca…de fapt il avea acasa dar am schimbat domiciliul si cred k atunci s-a pierdut…intrebarea mea este…de unde pot obtine duplicat?

  • Răspunde
   Musat
   martie 18 2014

   Buna ziua! Am o rugaminte si o intrebare la dv .Sotul meu a decedat acum 8 ani ;era pensionat pe caz de boala cu gradul 1.Eu sunt pensionata pe caz de boala cu gradul 2.Intrebarea mea este:pot s aiau pensie de urmas dupa sotul meu ,dupa o perioada de 8 ani?Nu am stiut ca pot lua si cum …de aceea va fac o intrebare .Cu tot respectul ,va multumesc ptr raspunsul dv .Va rog sa-mi raspundeti si mie si cum se procedeaza …acte …etc .am fost casatoriti 20 ani.Cu stima si respect d-na Musat Mariana-Bucuresti sector 3.

  • Răspunde
   Mihai
   martie 19 2014

   Daca tatal meu a decedat la munca in Chile din cauza unui virus, pot obtine pensia de urmas? Acesta a lucrat in tara ca inginer in jur de 18 ani. Eu sunt inca elev si o sa imi continui studiile.

  • Răspunde
   andrei
   aprilie 2 2014

   Buna ziua sunt pensionar de boala grad 2, tatal meu a decedat si doresc sa stiu daca am dreptul la pensia de urmas deoarece imi expira certificatul de boala din cauza ca nu pot face controalele necesare pentru a beneficia in continuare de pensia de boala si tratament care ma intereseaza cel mai tare. Cum pot proceda daca acest lucru este posibil? Multumesc

  • Răspunde
   Daniela
   aprilie 2 2014

   Buna ziua,

   Am citit articolul Dvs. dar totusi as avea o intrebare. Parintii mei au fost casatoriti din anul 1984 pana in 1994 (dar nu sunt 10 ani impliniti). Ei totusi au locuit impreuna pana in ziua de astazi si ar dori sa se casatoreasca.
   Intrebarea mea este: Ar ajuta acest lucru la pensia de urmas? Se completeaza durata de casatorie?

   Multumesc frumos
   Astept cu interes raspunsul Dvs.

  • Răspunde
   cristina
   mai 18 2014

   buna ziua, parinti mei sunt decedati mama in 2007(la 47 ani) vechime de munca 1 an si o saptamana,iar tata pe 2.03.2014,(56 ani)am un frate minor in varsta de 12 ani,tata fiind pensionar pe caz de boala,am dori sa stim daca poate beneficia de pensie de urmas de pe urma ambilor parinti,si daca are dreptul si la alocatie complementara si ce drepturi i se mai cuvin,va multumim.

  • Răspunde
   Maria
   iulie 5 2014

   Buna ziua,

   Bunica mea beneficiat in timpul vietii de pensie de la bulgari, insa aceasta a decedat in urma cu cativa ani. Drept urmare, mama beneficiaza de pensie de urmas?

   Va multumesc!

  • Răspunde
   Andreea
   iulie 6 2014

   Buna ziua,
   Acum 3 ani a murit sotul meu si am ramas cu 2 copii mici care iau pensie!La momentul depunerii dosarului nu au vrut sa-mi aprobe si mie pensie dupa cum reiese din lege: – care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.”

   Exista posibilitatea sa fac o cerere prin care sa-mi dea retroactiv pensia?
   Specific ca la momentul depunerii cererii cel mai mic copil avea un an,iar acum are 4 si am muncit doar 6 luni dupa acestea!
   Va multumesc pentru raspuns!
   Cu stima

  • Răspunde
   Alexandra
   iulie 15 2014

   Actele trebuie depuse in termen de 90 de zile , nu 30 de zile asa cum este specificat mai sus.

  • Răspunde
   elena
   iulie 17 2014

   unchiul meu a decedat avea 58 ani si era salariat , matusa mea are salariu net1100,si are 58 ani, primeste pensia de uramas de 6 luni si cat ar fi daca salariu unchiului era de 5000 lei.

  • Răspunde
   alexandra
   august 15 2014

   Buna ziua! Am urmat 2 ani de zile o facultate la zi dar as dori sa imi retrag dosarul de la acea facultate si sa ma inscriu la alta dar la invatamant la distanta.Am auzit ca daca voi face a doua facultate sau daca voi fi la invatamant la distanta nu voi mai primi pensie.Este adevarat?

  • Răspunde
   buhuceanu
   august 31 2014

   Buna ziua.as avea si eu o intrebare la dumneavoastra:sotul meu a murit in noiembrie anul trecut ,fiul meu ia pensie de urmas .as vrea sa știu daca si soacra mea are dreptul la pensie de urmas fiind mama decedatului,fiindca ea asa a spus?Va multumesc mult.

  • Răspunde
   valeria
   septembrie 19 2014

   va rog sa imi spuneti am un frate cu handicap si nu mai are pe nimeni au murit ambii parintii el poate beneficia de pensie de urmas?va multumesc

  • Răspunde
   valeria
   septembrie 19 2014

   fratele meu are 37 de ani si este in pensie de boala are un handicap poate beneficia de pensie de urmas tinand cont ca nu mai are pe nimeni si ambii parinti au murit va multumesc!

  • Răspunde
   Alexandra
   septembrie 21 2014

   Am sub 26 de ani si imi voi continua studiile in strainatate? Ce presupune recunoasterea studiilor de catre statul roman? Nu e suficienta dovada inscrierii, urmarii studiilor in strainatate?

  • Răspunde
   Stanescu
   septembrie 23 2014

   Buna ziua,

   Tatal meu a decedat in data de 11.09.2014 si avea pensia de 1.000 lei. Intrebarea mea este daca mama care are o pensie de 500 lei beneficiaza de pensie de urmas si daca da, in cat timp trebuiesc depuse actele si pentru ce perioada poate beneficia de pensia de urmas.

   Multumesc,

   • Răspunde
    florica
    noiembrie 6 2017

    am pensie la limita de varsta sotul meu a decedat in anul 2016 am dreptul la pensie de urmas 6 luni dupa decesul mentionez ca si sotul meu a fost pensionat la limita de varsta,multumesc,

  • Răspunde
   deea
   octombrie 2 2014

   Va trimit mail-ul asta pentru ca am nevoie de ajutorul si sfaturile dumneavoastra.
   va explic situatia mea.
   eu locuiesc in italia de 9 ani si stau aici cu mama care lucreaza la o batranica.
   tata a murit de 4 ani si eu invat aici la facultate.
   mama a fost casatorita cu tata de mai mult de 20 de ani.
   intrebarile mele sunt:
   1) mama are drept la pensie de pe urma lu tata?
   2) eu am drept de vreun ajutor de la stat precum invat la facultate aici in italia si am 24 de ani si nu lucrez?
   3? fratele meu acuma are 29 de ani dar cand tata a murit avea 25 are si el drept la vreun ajutor de la stat?
   4) in caz afermativ ce acte trebuie sa pregatim si la cine trebuie sa apelam sa ducem actele?
   va multumesc.
   G.Andreea.

  • Răspunde
   gustiuc
   octombrie 19 2014

   buna ziua, fostul sot a murit in august anul acesta, ìnnecat in marea neagra…jale mare. fiica noastra in virsta de 17 ani studiaza la liceu, ni s-a aprobat dosarul, fata primeste pensie, 20 ron…o mizerie pentru o studenta, sotul a muncit ca miner, forjer si a mai muncit in cìmpul agricol..cìti ani trebuie sa aiba munciti? e normal sa aiba fata asa o pensie de mica?

  • Răspunde
   sandu
   octombrie 23 2014

   deci mama a decedat si avea pensie pe legea 118 eu ca fiu pot sa beneficez de pensie de urmas?

  • Răspunde
   nina
   octombrie 26 2014

   Mama mea a murit in 25.06.2014 avand opensiede 350 lei iar tata supravetuitor are o pensie de 350lei.Are dreptul la pensie de urmas?Daca da se mai poate depune cererea daca au trecut 4 luni?

  • Răspunde
   marinela
   noiembrie 3 2014

   buna seara am si eu o intrebare la dumneavoastra tatal meu a decedat acum pe 13 octombrie 2014 si era pensioner avea pensie 950 acum iam facut acte de pensie de urmas lui maicamea care are 62 de ani si ea nu are pensie iam depus actele pe 20 octombri 2014 acum cand ii va veni decizia si cuponu va astept cu un raspuns va multumesc

  • Răspunde
   pavel
   noiembrie 19 2014

   iau pensie de urmaș de 50% după tatăl meu…as dori sa ma angajez cu carte de munca? mai iau pensia?

  • Răspunde
   noiembrie 21 2014

   Buna ziua am si eu o nelamurire mare . Tatal meu a murit in data de 2 septembrie 2014 . Si am un frate mai mic decat mine . Are 14 ani . Mama mea are sj ea probleme psihice.. eu am 18 ani si sunt plecata din tara . Tata a murit de infarct miocardic .. si actele pt pensia de urmas le’am luat cu mine fara sa imi dau seama .. fratele meu acu locuieste cu sora mamei .
   INTREBAREA MEA ESTE : se poate depune toatele actele necesare pentru pensie dupa 9 lunii de ziile de la data decesului??? .. pentru ca debea in iunie 2015 o sa ajung in tara cu toate actele ..

   VA ROG FRUMOS AM NEVOIE DE UN RASPUNS !!!

  • Răspunde
   Mihaela
   decembrie 10 2014

   In cazul in care suntem 2 urmasi, mamei i s-a spus ca nu putem lua 75% pentru ca tata avea salariu 2500 lei iar asta e salariu pentru studii superioare iar el nu avea facultatea facuta. Stiti ceva despre asta?

   Multumesc anticipat.

   Mihaela

  • Răspunde
   marian
   decembrie 23 2014

   Bunaziua am si o intrebare ..Socrul meu era esit la pensie din anul 2000 iar anul acesta 2014.18.decembrie a decedat si avea 65 de ani (avea pensie de la mina).Soacra mea are 60 de ani nu a lucrat nici odata si are 43 ani de casatorie cu socrul meu as dori sa stiu si eu daca beneficiaza de pensie de urmas si ce acte iar trebuie.tin sa mentionez ca Socrul meu de 3 ani are si o pensie de handicapat iar Soacra mea avea un venit social de ingrijitor.va multumesc anticipat

  • Răspunde
   slav
   decembrie 28 2014

   Am 52 ani ,nu am niciun venit .Sotul a decedat in 1998.aveam 17 ani de casatorie
   Am dreptul la pensie de urmas?Multumesc

  • Răspunde
   Teo
   ianuarie 21 2015

   buna ziua.
   Am si eu o intrebare pentru ca nu am inteles exact din articol. Sunt studenta in anul 3 la o facultate. Eu in primavara implinesc varsta de 26 ani,dar facultatea se termina abia in vara. Voi mai primi pensie pana la vara sau se sisteaza dupa 26 ani?

  • Răspunde
   NICOLETA
   ianuarie 25 2015

   Buna seara!
   As avea nevoie de o solutionare a unei probleme.
   Tatal meu a murit cand eu aveam 9 ani(de fapt acum 16 ani).Mama mea necunoscand legile nu a umblat sa poata lua o pensie de pe urma tatalui.Tatal meu avea 35 de ani cand a murit ,inca nu ajunsese la pensie..Asadar timp de 16 ani nu am primit nici un ajutor din partea statului.Acum am 25 de ani,iar din toamna m-am hotarat sa ma inscriu la master.intrebarea mea este:as putea beneficia acum de o pensie de urmas?Va multumesc!

  • Răspunde
   georgiana
   ianuarie 27 2015

   Buna ziua. Am si eu o intrebare. Tatal meu a murit anul trecut in iulie 2014 și ma intereseaza dak mama mea are dreptul la pensie de urmasi neavand nici un venit. Tatal meu avea vechime 30 de ani . Avea 56 de ani dosarul il avea pregătit pentru pensie dar nu a reusit sa il mai depuna . Va rog dak se poate sa îmi dați si mie un răspuns. Mulțumesc.

  • Răspunde
   Iuliana
   februarie 10 2015

   Buna ziua .As dori sa stiu daca mai pot beneficia de pensia de urmas daca ma angajez cu,carte de munca?Multumesc frumos.

  • Răspunde
   Bogdan
   februarie 11 2015

   Tatăl meu a decedat acum 1 an certificatul de deces si certificatul constatator au rămas in posesia unchiului meu .
   Eu locuiesc in Brăila iar el in Iași si nu dorește sa îmi trimita originalele actelor ci doar copiile legalizate .
   Ma pot folosii de acele copii ? In fond ele corespund cu originalele
   Ma puteți ajuta ?

  • Răspunde
   Camelia
   februarie 15 2015

   Buna ziua.tatal meu a murit anul trecut in iunie, nu a apucat sa depuna nici un dosar pentru pensie,avea varsta de 60 de ani.Mama mea nu are nici un venit,poate dispune de pensie de urmas,pe 4 martie implineste 59 de ani,Astept un raspuns,va multumesc.

  • Răspunde
   catalin
   februarie 17 2015

   Decizia de pensie de urmas a venit acum doua luni dar pensia nu a venit marita,ramanand la fel ce pot sa fac?si daca se da din urma,multumesc anticipat.

  • Răspunde
   Ionel
   februarie 23 2015

   Buna seara, tatal meu a decedat acum 2 ani. Parintii mei au fost casatoriti peste 30 ani, mama nu a lucrat niciodata. Ma intrebam daca, mama in varsta de 52 ani, poate beneficia de pensie de urmas?

  • Răspunde
   alina
   martie 18 2015

   Buna ziua,
   Acu 3 saptamani a murit tatal meu care avea o pensie cu cativa lei mai mica decat a mamei – au fost casatoriti 55 de ani – iar mama era insotitor pentru el, deoarece devenise nevazator (95%) de 2 ani , iar intrebarea mea este: poate mama sa primeasca o pensie de urmas care sa tina cont si de ajutorul acela de insotiotor, deoarece pensia ei este de 400 de lei si nu poate trai cu ea?Va multumesc frumos.

  • Răspunde
   CARMEN
   martie 24 2015

   Buna ziua! Am tatal mort de 5 ani, mai avea 3 luni pana sa iasa la pensie si vreau sa ma informati daca dupa acesti ani pot sa-i fac pensie de urmas surorii mele care are handicap gradul 2.
   Mama a murit acum 12 ani si avea pensie de handicap, pot sa fac si dupa acest caz o pensie de urmas?
   Va multumesc anticipat!

   • Răspunde
    vlad
    iulie 8 2015

    nu exista nici o lege care sa specifice ca pensia de urmas se poate face inntr.un anumit nr. de zile. daca sora dmv . are handicap pensia de urmas se va face pe toata durata handicapului. dupa cum urmeaza . până la vârsta de 16 ani;
    dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
    pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute mai sus.

  • Răspunde
   Adi
   martie 27 2015

   Buna ziua, tatal meu a decedat. Dumnezeu sa.l ierte. El a fost salariat si avea ajutor de handicap. Ca sa primeasca mama mea pensie de urmas care ar trebui sa fie venitul ei, ea are un venit de 780 de lei lunar. Exista posibiltatea sa ia pensiede urmas? Ar trebui sa aduca adeverinta de la servici cu venitul lunar?

  • Răspunde
   ilona
   mai 3 2015

   Buna ziua,bunicul meu a murit de curand,Dumnezeu sa-l ierte.Bunica are pensie de 380 ron si bunicul avea de 780 ron ar putea primi pensie de urmas?Va multumesc anticipat!

  • Răspunde
   mihaela
   mai 9 2015

   Buna ziua .va rog sa ma ajutati cu un sfat .mama mea este vaduva de 7ani,tatal meu decedat a fost pensionat pe caz de boala gradul 1,innainte sa decedeze.are mama dreptul la varsta asta pe care o are acum,50ani,la un sfert din pensia tatalui meu,o pensie anticipata.au fost casatoriti 23ani,cu acte.multumeac

  • Răspunde
   marian
   mai 12 2015

   buna ziua,
   sunt salariat la stat, iar acum 12 zile mi-a decedat sotia care era casnica la data decesului. avea 51 ani virsta si aproximativ 20 ani vechime in cimpul muncii. am doi copii unul major si unul minor care este elev. avem 31 ani casnicie cu acte in regula. intrebare: poate primi minorul pensie de urmas chiar daca eu cistigmai mult de 35%din cistigul salarial brut si mai primesc un ajutor de handicap accentuat. multumiri anticipate,

   • Răspunde
    vladut
    iulie 6 2015

    Eu sunt in situatie asemanatoare , mia murit tatal, si va spun ca sigur copilul va putea primi . Nu conteaza ce castiguri aveti dumneavoastra , ci copilul , deoarece pensia de urmas se face pt copil. Iar daca copilul major inca urmeaza vreo scoala, liceu, sau orice alt invatamant, va putea primi si el pe perioada cursurilor. Pt un singur copil primeste 50 la suta din cat se calculeaza ca ar trebui sa aiba sotia dumneavoastra pensie. La 2 urmasi s
    e ia 75 la suta.

  • Răspunde
   Popescu
   iunie 8 2015

   Buna ziua,
   Numele meu este POPESCU FLORENTINA. Am si eu o intrbare daca ma poate ajuta cineva. Mama mea, Popescu Elena, in varta de 58 de ani a lucrat timp de 10 ani a CAP. Tatal meu, Popescu Stefan a lucrat ca sofer. A iesit la pensie din 2010. Tot in 2010 a avut un accident vascular . A fost luat in evidenta medicului de familie cu ACV. In ianuarie 2015 a fost operat de neoplam pulmonar stang. In urma operatiei a intervenit si decesul tatalui. Dupa deces mama a beneficiat de pensie de urmas timp de 6 luni. Pensia de urmas expira luna viitoare, iulie 2015. CE SE POATE FACE IN CONTINUARE CA MAMA SA BENFICIEZE DE O PENSIE SAU DE ASIGURARE DE SANATATE?
   Va multumesc!

  • Răspunde
   vladut
   iulie 3 2015

   Buna ziua. As avea o intrebare : daca am depus actele pt pensia de urmas dupa 56 zile, credeti ca imi accepta ??? Cei de la casa de pensii Neamt , la inceput nu au vrut sa imi primeasca dosarul ca e prea tarziu, dar cand leam spus ca am si handicap locomotor grad 1 (grav) , mi lau luat. In schimb mia spus o doamna de acolo ca sar pute sa nu imi accepte pt ca e prea tarziu si ca trebuiau depuse in maxim 30 zile de la data decesului tatalui meu. Eu mam interesat inainte pe net, pe un singur sife ce e drept,si acolo scria ca in 90 zile. Nu stiu ce sa mai zic.lamuritima va rog. Si daca nu mi accepta pensia, ce pot face ? Recurs ? Alte metode ??? Va rog mult dati mi un raspuns pe mail vladut.vlad69@yahoo.com . Inca ceva in cat timp trebuie sa primesc raspunsul ??? Acum sunt fix 30 zile de cand am depus dosarul. MULTUMESC ANTICIPAT.

  • Răspunde
   lavinia
   septembrie 16 2015

   buna ziua mi-a murit sotul in urma cu 4 ani si am o fetita cu el doar acum o sa depun actele pt pensia de urmas mar interesa daca o sa iau retroactiv pensia de cand mi-a murit sotul si pana acum ???

  • Răspunde
   rozeta
   octombrie 1 2015

   Am 54 de ani.sotul meu a decedat in 2010,avand o pensie de boala.Pot sa iau pensie de urmas? Daca da la ce varsta?

  • Răspunde
   octombrie 12 2015

   Buna ziua ma numnesc ionut am 27 ani tatal meu a decedat in urma cu 10 ani avea pensie pe caz de boala iar pe cartea de munca are in 30 vechime. Intrebarea mea este daca mama poate lua pensie de urmas ea are 47 ani iar tatal meu ar fi avut 57 au 18 ani de caznicie e posibil la varsta ei sa ia penise de urmas multumesc o zii buna.

  • Răspunde
   Milica
   octombrie 17 2015

   Buna ziua am o íntrebare ,mama mea nu a fost casatorita legitim cu tatal meu care a decedat ín 1984 ,noi síntem 4 frati care purtam numele lui tata,.Mama noastra poate beneficia de ceva pensie?

  • Răspunde
   Aranka
   noiembrie 11 2015

   Buna seara!
   Daca fiul decedatului are pensie de nevazatori si isi face pensie de bola fara stagiu de cotizare poate sa beneficieze si de pensie de urmas?
   Multumesc anticipat!

  • Răspunde
   Andreea
   noiembrie 20 2015

   Buna ziua…tata a murit in urma cu 11 ani…nu am primit pensie de urmas pe motiv ca nu avea suficienti ani lucrati… A lucrat la mina … In jur de 10 ani…nu era in câmpul muncii la data decesului…dar este posibil asa ceva?

  • Răspunde
   tinca
   noiembrie 28 2015

   Buna ziua va rog frumos daca puteti sa-mi spune-ti si mie daca pot iesi la pensie la varsta de 50 de ani,pensie de armas dupa sotul meu decedat acum 6 luni.Am in prezent 46 de ani si nu am lucrat niciodata. Va multumesc mult .Sau la ce varsta pot iesi .

  • Răspunde
   tinca
   noiembrie 28 2015

   Mentionez ca sotul a fost politist si iesise la pensie la varsta de 50 de ani .Avea stagiul complet de cotizare.Cum pot beneficia de pensia de urmas .Va multumesc mult mult .

  • Răspunde
   decembrie 7 2015

   AM LUCRAT SI AM PLATIT CAS UL PENTRU 18 ANI CORESPUNZATOR GRUPEI A DOUA DE MUNCA. LA CASA DE PENSII MI S-A SPUS CA NU AM DREPTUL LA CALCULUL PENSIEI DEOARECE AM AVUT FUNCTIE DE CONDUCERE.ESTE CORECT? EXISTA VREUN ACT NORMATIV IN ACEST SENS?

  • Răspunde
   hosu
   decembrie 14 2015

   buna.bunica are 72 de ani,traieste din ajutor social.bunicul a decedat acum 4 ani.ei in timpul decesului erau divortati.dar au trait impreuna 30 de ani,au avut 3 copii,si bunica era casnica.intrebarea mea este daca in timpul decesului erau divortati,bunica are dreptul la pensia de urmas?

  • Răspunde
   ianuarie 14 2016

   in urma cu trei ani tatal meu a decedat.i am facut mamei pensie de urmas,nestiind ca nu trebuie sa realizeze alt venit.la cateva luni i a sistat pensia de urmas.am revenit la pensia de C.A.P.de atunci i se opreste cate 20 de lei pe luna.e normal?

  • Răspunde
   Ioana Cristina
   ianuarie 22 2016

   In ce conditii pot obtine pensia de urmas in urma decesului sotului. Care sunt conditiile si actele de intocmire pentru a intra in posesia pensiei acordate de drept. Va rog sa-mi comunicati durata si ce acte sunt necesare pentru a demara rezolvarea acestei probleme.

  • Răspunde
   FACSINAY
   ianuarie 25 2016

   sotul si sotia au plecat in SUA in 1975. Sotul a lucrat in Romania pina la plecarea din tara. El a primit pensie in SUA, din partea statului Roman. Are decizia de pensionare, A decedat in 1015. Cum poate primi pensie de urmas ,sotia supravietuitoare? Daca da , ce acte ii trebuie si unde sa le depuna.Are domiciliu in SUaA

  • Răspunde
   Monika
   ianuarie 27 2016

   Tatal meu a murit acum noua luni.Mama a ramas singura fara nici un venit.Are 57 de ani .A primit 6 luni pensie de urmas.As vrea sa va intreb la ce varsta ar trebuii sa primeasca pensia de urmas . Nu a lucrat si nu lucreaza pur si simplu nu are nici un venit.

  • Răspunde
   Bildan
   martie 28 2016

   Buna,
   Va rog daca putet ti sa mi dati o lamurire domiciliul meu este in canada si cu sotul meu care a decedat acum o saptamina,el avea pensie in romania,credetii ca eu am dreptul la pensie de urmas daca aici in Canada am pensie de ajutor,daca da ce trebuie sa fac si daca aveti un link care sa pot iau informatie.
   Va multumec

  • Răspunde
   Alice
   aprilie 13 2016

   Parintii mei au fost casatoriti de 2 ori. Prima casatorie a durat 10 ani iar a 2-a 5 ani. Pentru obtinerea pensie de urmasi se i-au in calcul toti anii acumulati sau numai cei din ultima casatorie? Multumesc mult anticipat.

  • Răspunde
   ion
   mai 10 2016

   Buna ziua am si eu o intrebare parinti mei au fost casatoriti 25 de ani dar tatal meu a decedat iar inainte de deces el beneficia de o pensie pe caz de boala . Dupa decesul tatalui ,mama mea s.a recasatorit stand cu persoana respectiva 8 ani intre timp s-au despartit .As vrea sa stiu daca poate beneficia de o pensie de urmas dupa urma tatalui meu care a decedat . Mama mea are varsta de 63 ani . Multumesc anticipat .

  • Răspunde
   Amelia
   mai 17 2016

   Buna ziua,
   Fiica mea are 18 ani, pensie de urmas in urma decesului tatalui ei, este eleva in clasa a XII-a. As vrea sa stiu daca are dreptul sa primeasca pensia si in cazul in care isi continua studiile in strainatate ( stat al Uniunii Europene) si ce ar trebui facut , ce documente ar fi necesare pentru a solicita asta. Multumesc.

  • Răspunde
   Ivana
   iulie 8 2016

   Soțul meu a murit acum doi ani io eram plecata în Spania la munca și familia soțului meu nu ma anunțat para no poder luar pensia de urmaș și nici actele nu vrea sa mi le dea nu am putut obține decât certificatul de deces ce trebuie sa fac și dacă pot primi pensia de urmaș am 49ani

  • Răspunde
   Ana
   august 29 2016

   Buna ziua eu am depus actele pt pensia de urmas in cele 30 de zile si deja au trecut 3 luni si nu am primit nimik

  • Răspunde
   nelu
   octombrie 24 2016

   buna ziua am si eu o intrebare sotia mea a murit acum 10 ani si un baiat de 11 ani se mai poate lua dupa atatia ani pensie de urmas ?va multumesc

  • Răspunde
   Liliana
   noiembrie 22 2016

   Buna ziua sunt divortata de fostul meu sot care a merit acum 12 zile ,avem impreuna un minor de 9 ani as vrea sa stiu ce sanse are copilul la pensie de urmas avand in vedere ca nu am acces la cartea de munca si restul documentelor care ii apartineau.

  • Răspunde
   Trif
   ianuarie 8 2017

   Buna ziua. Dat fiind faptul ca legile se schimba de pe o zi pe alta as dori sa va pun o intrebare.
   Tata a decedat acum 4 ani si era deja pensionar. Mama care a ramas in urma tatalui meu nu avea nici atunci si nici acum nici un venit, are 58 de ani. Are dreptul la pensie de urmas in urma decedarii tatului?
   Va multumesc anticipat.

  • Răspunde
   mariana
   ianuarie 10 2017

   buna ziua.am o intrebare daca sotul meu a decedat inainte de craciun cu trei zile si daca nu era angajat si nici pensie nu avea ,are dreptul la ajutor de inmormantare?

  • Răspunde
   Mariana
   ianuarie 20 2017

   Buna ziua,daca mama are 56 de ani 5 copi si e vaduva de aproape 10 ani poate beneficia de pensie de urmas,tata avea 32 ani pe catea de munca si beneficia de pensie de handicap gradul doi,si 29 ani casnicie,multumesc.

  • Răspunde
   liubimirescu
   ianuarie 28 2017

   am si eu o intrebarea am 47 de ani sotul meu a decedat anul trecut 2016 de o boala necurabila adica cancer avind 39 ani si 19 zile de lucru si virsta cind o decedat 61 ani .Noi am avut 23 de ani de casatorie legala intrebarea mea este pot sa iau pensia de urmas ne avind nici un venit si nici ani lucrati caci am 3 copiii care o trebuit sa ii cresc ei sunt majori acuma .Sotul meu a fost la pensie de batrinete va rog frumos sa imi dati un raspuns sa stiu ce sa fac va multumesc anticipat va rog astept raspuns

  • Răspunde
   ianuarie 29 2017

   Daca nu am fost casatorita cu el.dar an trait mai bine de 40 de ani cu el pot sa iau pensie de urmas dupa el daca a decedat.

   • Răspunde
    Elena Hogaş Autor
    ianuarie 30 2017

    Buna ziua, in lege se precizeaza ca pensia de urmas se acorda “sotului supravietuitor”. Potrivit acestei formulari, este necesara incheierea unei casatorii.

  • Răspunde
   Elena
   februarie 3 2017

   Daca tata are 12 ani lucrati si au 38 de ani de casnicie ,mama are dreptul la vreo pensie ?tata fiind decedat ,astept raspuns va rog ,multumesc.

  • Răspunde
   Margareta
   martie 13 2017

   Traim zilele luptelor crincene pentru drepturi restrictionate de unele persoane care conduc aceasta tara.oare nu este neconstitutional fraza din legea pensiei pentru sotul supravietuitor care limiteaza dreptul sotului supravietuitor de a beneficia 50 % din pensia sotului decedat , luand in calcul venitul supravietuitorului, cind in zilele noastre sunt n pensii de care beneficiaza unele persoane in spatelel caruia nu s-a contriibuit nici 1 leu la CAS .Am 79 ani sunt vaduva de 28 ani cu 2 copii cu o vechime in munca de 50 ani, sotul a contribuit la fondul de pensii 29 ani, oare cine este indreptatit pentru a primi pensia dupa cei 29 ani cotizati: refugiatii, parlamentarii, revolutionarii primarii? sau acei care au dus singuri greutatiile vietii fara a cere ajutor material ?
   Va mutumesc

  • Răspunde
   Pentru
   martie 22 2017

   va salut, am o intrebare : pensia de handicap se anuleaza cu pensia de urmas ?
   ca sa fiu mai clar, daca iau pensie de urmas, pot lua in acelas timp si pensie de handicap, sau invers ?

  • Răspunde
   iunie 14 2017

   Buna Seara…Am si eu o problema de rezolvat….povestea mea incepe…in Data -03/03/2002.Cind sotul a decedat de o boala grava (cancer la stomac )..si Complicati legate de boala…recunoscuta ca boala profesionala contactata in timpul Serviciului Militar si din cauza acestuia ….Am solicitat…Pensie de Urmas…in perioada imedeat dupa decesul Sotului…ichimas Petru…Noi am fost Casatoriti normal…Dar fecare cu numele lui ..De la Parintii …deci am toate actele necesare corectd…Noi apartinem de inspectoratul Judetean Neamt….Eu am fost la ei de multe ori…2003.,2004,.2005,.2009,.2016,.in August si am primit…Raspuns Negativ…Dar nu i-mi studia Documentele…Apoi eu am Studiat Legile de pensionare…si am gasit Legia 86/ cu 2..unde ma incadrez eu…am revenit la Resurse Umane i.j.Politie de unde facea parte Sotul…si leam aratat eu unde ma incadrez..si a recunoscut…mia primit Dosarul .. abea in data 07/12/ 2016…si mia spus sa astept ptr ca sunt multe dosare …dar au trecut 6 Luni…si nimic…nici un raspuns…Va rog frumos…Unde sa ma mai adresez…am depus dosarul…cu tôt ce trebuia…in regula…si cu nr.meu de tel..Spunindumi…ca ma va suna cineva de la pensii…ptr confirmare si sa dau Nr.de cont Postal..

  • Răspunde
   iunie 14 2017

   Sunt persoana de mai sus Lucica Spanu…Dosarul meu depus la D-na Danila la Resurse Umane i.J.Politie,Pt.Neamt…are Nr.registrare mia zis 295978…va Multumesc Frumos …Vreau Rezolvarea problemei…

  • Răspunde
   Butucel
   iunie 20 2017

   Daca am aflat anul acesta de pensia de urmas si mama mea are vârstă de 64 de ani, iar tatăl meu a decedat acum 23 de ani, mama mea primeste si din urma pensia de urmas de cat a decedat tatăl meu sau nu? Mulțumesc frumos!

   • Răspunde
    Ion
    iulie 2 2018

    Pensia de urmas nu se acorda retroactiv. Ea se acorda de la data depunerii cererii.

  • Răspunde
   oana elena
   iunie 21 2017

   sunt beneficiara de pensie de urmas grad doi in urma mortii mamei si as mai vrea sa lucrez barem doua ore pe zi mi s-a spus ca pot trece la gradul trei dar nu imi va afecta valoarea pensiei

  • Răspunde
   august 6 2017

   As dori sa aflu cit iau la pensie.De la tata am jumatate din pensia lui militara.Cat iau.

  • Răspunde
   Avram
   august 16 2017

   La pensia de urmas pentru sotul supravietuitor, daca ezista 2 perioade de casatorie, se iau ambele in calcul? Adica au fost casatoriti 19 ani, au divortat, iar dupa o perioada s-au recasatorit si au mai convietuit inca 11 ani. Va rog sa imi raspundeti. Va multumesc.

  • Răspunde
   Andrei
   august 17 2017

   buna ziua mama mea a fost casatorita 40 de ani in acte din casnicia lor a reiesit un baiat care are acum 40 de ani. mama mea nu a stat cu acel domndecat 2 ani, s-au despartit si nici unul nu sa mai casatorit legal.Acel domn a decedat,intrebarea mea este mama mea poate beneficia de pensie de urmas.va multumesc astept un raspuns.VA ROG.

  • Răspunde
   Florica
   octombrie 21 2017

   Mama mea este văduvă de 11 ani și are 58 de ani a fost căsătoriți 25 de ani când poate beneficia de pensie de urmași ea nu are nici un venit

  • Răspunde
   Doina
   octombrie 30 2017

   Bună ziua!
   Sora mea in vârstă de 43 ani a decedat cu puțin timp in urmă, a lucrat aprox 12 ani, are o intrerupere de 4 ani , apoi o pensie de handicap de 270 lei. Are două fete gemene de 9 ani, iar soțul nu are nici un venit. Credeți că fetele ar putea beneficia de o pensie de urmaş?
   Mulțumesc!

  • Răspunde
   florica
   noiembrie 11 2017

   sotul meu a decedat fiind pensionar la limita de varsta,vreau sa stiu daca eu ca sotie am dreptul 6 luni la pensie de urmas si eu fiind pensionara la limita de varsta si fiind casatoriti legal 35 de ani

   • Răspunde
    florica
    noiembrie 13 2017

    am pus o intrebare primesc raspuns?

  • Răspunde
   Adrian
   noiembrie 27 2017

   Buna ziua,

   Cred ca ma incadrez la art.84 lit c respectiv am internari cu diagnostic schizofrenie paranoida inainte de 26 de ani cand eram student.
   Am obtinut grad de invaliditate la 31 de ani si incadrare in grad accentuat de handicap.
   Am sunat la Casa de Pensii si mi s-a spus ca eu ” am deja pensie” si ca nu am dreptul la pensie de urmas.
   Ce e de facut? Sa renunt la pensia de invaliditate? Asa voi primi pensie de urmas?
   Eu am inteles ca nu pot schimba pensiile.Pensia de urmas ar fi mai mare.

  • Răspunde
   martie 20 2018

   După cat timp primește copilul meu,din nou pensia daca in ianuarie a făcut 16 ani si nu am știut ca trebuie sa duc adeverință de la liceu am dus adeverință in februarie si sa sistat pensia .vreau sa stiu daca mai beneficiază de pensie si după cat timp va multumesc

   • Răspunde
    Ion
    iulie 2 2018

    Pensia se reia din momentul in care actele au ajuns la dosar si au fost aprobate. Puteti incerca sa trimiteti o adresa catre casa de pensii in vederea restituirii unor eventuale pensii sistate.

  • Răspunde
   Ghita
   mai 24 2018

   Bună ziua am 23 de ani și mama mea a murit acum 5 ani în prezent iau pensie de urmaș, dacă ma mărit și îmi schimb numele după soț, voi mai primi pensia de urmaș ( sunt încă elev la postliceala) mulțumesc

   • Răspunde
    Ion
    iulie 2 2018

    Da. Pensia de urmas se acorda pana la.26 de ani atat timp cat faceti dovada urmarii studiilor. Nu este influentata de schimbarea numelui sau de casatorie.

  • Răspunde
   Cristian
   iunie 26 2018

   Buna seara!
   Pensia de urmas se acorda studentilor si pe perioada vacantei de vara (lunile iulie, august, septembrie)?

   • Răspunde
    Ion
    iulie 2 2018

    Da, se acorda. Pe intreaga perioada a anului universitar, inclusiv vacante.

  • Răspunde
   Ion
   iulie 2 2018

   Buna ziua. Am 24 de ani, beneficiez de pensie de urmas de pe urma tatalui decedat, si urmeaza sa imi finalizez studiile de licenta in acest an (septembrie) 2018, cand implinesc varsta de 25 de ani. Doresc sa ma inscriu la o a 2-a forma de invatamant. Intrebarea este daca pot beneficia de pensia de urmas in continuare pana la varsta de 26 de ani? (Mentionez ca depaseste 35% din salariul mediu). Va multumesc

  • Răspunde
   Tina
   iulie 5 2018

   Buna ziua , am si eu o intrebare tatal meu a decedat in 2012 si fratele avea doar 6 ani a luat pensie de urmas dupa tatal meu si in 2016 a decedat si mama are dreptul sa ia pensie de urmas si din urma lui mama sau are dreptul doar la o pensie , tatal meu 21 de ani de vechime pe cartea de munca si mama lua pensie pe caz de boala grad 2

  • Răspunde
   Pop
   iulie 12 2018

   Buna! Daca am nascut in 1992.08, pana la ce data am voie sa iau pensie de urmasi? ( sunt student)

  • Răspunde
   zaharia
   iulie 16 2018

   daca parintii copilului nu au fost casatoriti dar copilul este pe numele tatalui pe certificat de nastere este si numele mamei poate beneficia de pensie de urmas?copilul are 8 ani

  • Răspunde
   Mihaela
   septembrie 27 2018

   Buna ziua! Am o matusa care a fost casatorita cu sotul ei, doar 3 ani. Ea are pensia ei de handicap, poate sa obtina pensie dupa sotul ei? Avand in vedere caci a fost casatorita numai 3 ani. Multumesc.

  • Răspunde
   Ioana
   octombrie 13 2018

   Am primit pensie de urmas pana lavarsta de 21 de ani cand am intrerupt studiile. Pot sa primesc pensie de urmas din nou avand in vedere ca am 23 de ani si imi continui studiile si sunt salariata?

  • Răspunde
   Manta
   ianuarie 31 2019

   Am soțul decedat avea o pensie de 640lei pe decizie e suma de 340lei a avut înainte de 640 lei suma de 420 lei eu soția am pensia pe decizie de 562 lei și iau 640 lei e lege în care spune că urmașul daca are pensia mica poate sa ia 25% din pensia decedatului ca pensie de urmași acumulată cu pensia mea că sotie pot sa beneficiez de aceasta lege

  • Răspunde
   Ionitis
   februarie 28 2019

   Buna ziua. As dori sa stiu daca legile Italiene s-au schimbat in priviinta beneficierii ca vaduva si anume daca se impune ca domiciliul stabil sa fie in Italia sau nu are importanta tara unde locuiesc? Pensia de urmas o primesc prin Card. Va multumesc.

  • Răspunde
   angelica moldoveanu
   martie 7 2019

   eu sunt pensionara din 2008 sotul meu cu care am fost casatorita 31 de ani a murit in 2002 m-am pensionat la limita de virsta si am 47 de ani in cimpul muncii nu m-am recasatorit eu am dreptul la cei 25 la suta din ce i s-ar fi cuvenit sotului meu din pensie precizez ca el nu a luat nici o zi de pensie murind cind era salarit
   astept raspuns

  • Răspunde
   Elena
   aprilie 8 2019

   Buna seara. Va rog sa-mi spuneti si mie,daca pot lua 25%din pensie de revolutionar daca sotul meu a decedat in 2011.Am fost casatorita cu sotul 28 de ani,el fiind Revolutionar. Are certificat de Luptator cu merite deosebite,din Revolutia din 1989. Sotul a decedat din cauza unui cancer abdominal,retroperitoneal. La data decesului,el avea varsta de 50 de ani nu era pensionat nici de boala nici de varsta. Atunci urma sa facem dosarul de pensionare,dar din pacate nu am apucat. Astept raspunsul dvs. Va multumesc

  • Răspunde
   Iulian
   mai 14 2019

   Buna ziua , eu am facut 26 de ani pe 7 Aprilie si normal pensia de urmas este pana la 26 ani eu inca am mai luat si pe luna Mai , normal trebuia sa ma duc sa anunt ????

  • Răspunde
   Anutoni
   iunie 27 2019

   Tatal meu a murit la 63 de ani avand o vechime de minim 15 ani poate mama mea sa iese la pensie dupa el acu avand ani de iesit va rog sa imi raspundeti

  • Răspunde
   Latis
   octombrie 12 2019

   Buna ziua, sotul meu a desedat in iunie anul acesta, eu pot beneficia de pensie de urmas? Eu locuiesc in spania. Am fost casatoriti 31 ani. Va multumesc!

  • Răspunde
   dinescu
   noiembrie 4 2019

   buna ziua ,am detinut pensie de urmas dupa mama de la 12 ani de cand ea a decedat si pana la terminarea liceului,dupa ce anul trecut am terminat liceul si am luat bacul nu m-am inscris la nicio unitate de invatamant ,cu gandul ca in sesiunea din iarna ,care se organizeaza la dragasani jandarmi o sa iau,iar anul acesta m-am inscris la o postliceala la un liceu care dureaza un an jumate pt a-mi lua pensia de urmas.Am fost in septembrie sa imi i-au adeverinta pt casa de pensi,am depus toate actele necesare si inca nu mi-a venit nici un ban.Trebuie sa imi vina decizie s-au ceva de nu mi-a venit ,bani pe lunile astea o sa imi vina ,va multumesc.

  Scrie un comentariu