22 Noiembrie, 2019

Pe şomeri îi aşteaptă zile mai bune?

Cel puţin, aşa se aşteaptă, prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Proiectul a fost propus de MMFPS şi este în fază de dezbatere publică.

Modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă vizează, în viziunea iniţiatorului, dezvoltarea de noi măsuri de stimulare a ocupării şi adaptarea modului de implementare a acestora la cerinţele actuale ale pieţei muncii. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare, proiectul de act normativ stipulează introducerea următoarelor elemente: acordarea de servicii gratuite de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale; susţinerea financiară a şomerilor neindemnizaţi pe perioada participării la programele de FPC; flexibilizarea condiţiilor pentru subvenţionarea programelor de FPC organizate de angajatori; accesul şomerilor neindemnizaţi la prime de mobilitate; reducerea condiţionalităţilor pentru firmele care angajează şomeri şi persoane aparţinând grupurilor vulnerabile.

Proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 76/2002 urmăreşte simplificarea şi flexibilizarea modului de implementare a măsurilor de stimulare a ocupării astfel încât să devină mai atractive pentru cele două categorii de beneficiari – persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori.

În proiectul de act normativ sunt introduse reglementări privind:

acordarea unei alocaţii profesionale pe perioada participării la un program de

formare profesională, în valoare de 50% din nivelul indicatorului social de referinţă, pentru persoanele care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj (urmărindu-se astfel încurajarea participării persoanelor vulnerabile social la programe de formare profesională continuă);

acordarea de servicii gratuite de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cea formală (cu scopul de a facilita şi urgenta obţinerea unui certificat de competenţe profesionale);

relaxarea condiţiilor de eligibilitate pentru indemnizaţia de şomaj în cazul lucrătorilor cu contracte de muncă temporară sau cu timp parţial, prin stabilirea unei perioade obligatorii de cotizare la bugetul asigurărilor pentru şomaj, de minimum 6 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii (pentru a reflecta diversitatea contractelor de muncă în condiţiile unei pieţe dinamice a muncii şi a acorda posibilitatea lucrătorilor cu timp parţial şi/sau cu contract de muncă temporară de a obţine dreptul la indemnizaţie de şomaj);

flexibilizarea măsurii referitoare la subvenţionarea, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a programelor de formare profesională organizate de angajatori pentru proprii angajaţi, în sensul creşterii procentului potenţialilor beneficiari de la 20% la 50% din personalul angajat, pentru care se pot organiza de către angajatori cursuri de formare în baza planului anual de formare profesională;

acordarea primelor de mobilitate inclusiv şomerilor de lungă durată, măsură ce urmăreşte stimularea mobilităţii teritoriale în vederea ocupării, prin acordarea primei de încadrare (2 X indicatorul social de referinţă) şi a primei de instalare (7 X indicatorul social de referinţă);

reducerea condiţionalităţilor de implementare a unor măsuri active (acordarea serviciilor de formare profesională pentru persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 12 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, subvenţionarea locurilor de muncă pentru angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi, acordarea de credite în condiţii avantajoase);

sprijinirea angajatorilor în vederea inserării pe piaţa muncii a persoanelor beneficiare de venit minim garantat, prin acordarea, lunar, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, a unei sume egale cu 40% din valoarea indicatorului social de referinţă, angajatorilor care încadrează astfel de persoane, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu u persoanele respective cel puţin 12 luni;

modificarea anumitor prevederi legate de plata indemnizaţiilor de şomaj în condiţiile prevăzute de reglementările comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii Europene, modificări prin care se urmăreşte optimizarea activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în acest domeniu.

*

În Nota de fundamentare a proiectului de lege se suţine că, prin extinderea accesului la măsura de stimulare a mobilităţii forţei de muncă şi susţinerea participării la programe de formare profesională a şomerilor neindemnizaţi, precum şi prin sprijinirea angajatorilor în vederea inserării pe piaţa muncii a persoanelor beneficiare de ajutor social, se va realiza creşterea ocupării în rândul beneficiarilor de protecţie socială de tip necontributiv (venitul minim garantat) cu influenţe asupra reducerii cheltuielilor cu asistenţa socială.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu