Mandatul Agenţiei Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor va fi extins cu șapte ani, în urma unui vot în Comisia pentru industrie, cercetare și energie din 20 februarie, din cadrul Parlamentului European. Raportorul Giles Chichester crede că agenția ar trebui mutată la Bruxelles. Acesta va rămâne, însă, în Grecia, la Heraklion, având noi sarcini și responsabilități.

Propunerea dorește modernizarea agenției înființate în 2004. Sarcinile acesteia vor fi extinse, făcând din ENISA interfața cheie pentru combaterea infracțiunilor cibernetice.

Printre alte sarcini, ENISA va ajuta Comisia Europeană în dezvoltarea politicilor, va facilita cooperarea între statele membre, va colecta, analiza și disemina informații despre securitatea datelor și va promova folosirea gestionării riscului.

Agenția va suferi schimbări în gestionare, proceduri și resurse. Va rămâne în Creta, în ciuda raportorului Giles Chichester (Conservatorii și Reformiștii Europeni, Regatului Unit), care crede că „statisticile de călătorie ale ENISA sugerează că Bruxelles-ul ar fi un loc mai bun decât oricare altul pentru găzduirea agenției“.

* Despre ENISA

Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor (ENISA) urmăreşte consolidarea capacităţii Uniunii Europene (UE), a statelor membre şi a întreprinderilor privind prevenirea, reacţia şi gestionarea problemelor legate de securitatea reţelelor şi a informaţiei.

În plus, ENISA furnizează asistenţă şi oferă consiliere Comisiei şi ţărilor membre UE. Agenţia poate, de asemenea, să fie solicitată să asiste Comisia la lucrările tehnice pregătitoare în vederea actualizării şi elaborării legislaţiei UE.

În plus, ENISA înlesneşte şi consolidează cooperarea între diferiţii actori din sectorul public şi privat, astfel încât să permită atingerea unui înalt nivel de securitate în statele membre.

ENISA cuprinde:

– un consiliu de administraţie compus din reprezentanţi ai statelor membre şi ai Comisiei, precum şi din reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi ai consumatorilor, fără drept de vot;

– un director executiv numit de consiliul de administraţie pe baza listei de candidaţi propuşi de Comisie;

– un grup permanent al factorilor interesaţi stabilit de către directorul executiv. Acest grup este compus din reprezentanţi ai industriei tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, consumatori şi experţi universitari. Grupul permite ENISA să aibă acces la cele mai recente informaţii, pentru ca aceasta să poată da un răspuns provocărilor privind securitatea reţelelor.

Sursa: PE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here