Prin Ordonanţa nr. 11 din 2021 a fost instituită metoda eșalonării la plată prin procedură simplificată ca metodă permanentă, astfel, pentru obligații fiscale restante la plată cu o vechime de până la 12 luni se poate solicita eșalonarea la plată pe o perioadă de până la 12 luni.

Precizăm că eșalonarea la plată se poate acorda pentru toate obligațiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal, inclusiv pentru obligații fiscale asimilate, cum ar fi amenzile sau creanțe bugetare stabilite de instanță.

Desigur, există condiționalități pentru aplicarea procedurii și proceduri de urmat.

Nu se acordă eșalonare simplificată pentru datorii fiscale mai mici de 500 lei pentru persoane fizice și mai mici de 5.000 lei pentru persoane juridice.

De reținut: procedura eșalonării simplificate la plată este reglementată exhaustiv și își propune să acopere toate situațiile posibile ce apar în practică, cum ar fi: întârzieri la plată, modificarea cererii de eșalonare la plată, noi grafice de eșalonare, finalizarea unor posibile inspecții fiscale, declarații rectificative, etc.

Pentru eșalonarea la plată, pe durata eșalonării se calculează dobânzi de întârziere, nivelul dobânzii de întârziere este de 0,01% pe zi.

Ordonanță analizată astăzi are și o secțiune de modificare a amnistiei fiscale date prin Ordonanța nr. 69/2020. astfel, se extinde anularea dobânzilor și penalităților și pentru decizii de impunere emise după data de intrare în vigoare a OUG nr. 69/2020, cu modificări ulterioare, dacă obligațiile fiscale principale sunt achitate în termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe și cererea de anulare a accesoriilor este depusă până la data de 31 ianuarie 2022 incluziv;

Dacă există contribuabili ce beneficiază la plată de o eșalonare, iar autoritățile statului decid restrângerea/închiderea activității pe durata stării de urgență/alertă se suspendă dreptul autorității fiscale de a cere contribuabilului respectarea condițiilor din eșalonare până la reluarea activității. Contribuabilul interesat va adresa o cerere organului fiscal în acest sens;

La data prezentei informări există o procedură de eșalonare simplificată adoptată prin OUG nr. 181/2020. Ordonanța analizată astăzi aduce și măsuri tranzitorii cererilor de eșalonare deja depuse în cadrul legislației existente și stabilește că eșalonările la plată în curs de soluționare la data de 1 octombrie 2021 se vor soluționa conform legislației în vigoare la data depunerii cererii, dar, o dată aprobate aceste eșalonări la plată vor respecta prevederile ordonanței analizate astăzi.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here