19 Octombrie, 2019

Participarea la şedinţa de informare privind medierea NU mai este obligatorie. Prevederile neconstituţionale şi-au încetat efectele juridice

Prevederile legale referitoare la obligaţia de a participa la şedinţa de informare privind avantajele medierii au fost suspendate la 25 iunie printr-o decizie a Curţii Constituţionale (CCR). Deoarece n-au fost modificate între timp, acestea şi-au încetat efectele juridice în data de 10 august.

CCR-ul a considerat că obligaţia de a participa la şedinţa de informare privind avantajele medierii reprezintă o îngrădire a accesului liber la justiţie.

Obligativitatea participării la informarea despre avantajele medierii reprezintă o îngrădire a accesului liber la justiţie, deoarece se constituie într-un filtru pentru exercitarea acestui drept constituţional, iar prin sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată acest drept este nu doar îngrădit, ci chiar interzis, este precizat în Decizia nr. 266/2014.

Prevederile declarate neconstituţionale sunt cele ale articolului 2 alineatul 1 şi 1^2 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, pe care le puteţi citi în continuare:

“Art. 2.
(1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.

(…)

(1^2) Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art. 60^1 alin. (1) lit. a)-f).

Conform Constituţiei României, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice în 45 de zile de la publicarea deciziei CCR-ului în Monitorul Oficial, dacă între timp Parlamentul sau Guvernul (după caz) nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

Deoarece în acea perioadă de suspendare de 45 de zile n-au fost făcute modificările necesare, prevederile declarate neconstituţionale şi-au încetat efectele juridice începând din data de 10 august.

PROPUNERILE CONSILIULUI MEDIERII

Potrivit unui anunţ publicat pe 12 august, Consiliul Medierii (CM) a informat că propunerile pentru modificarea prevederilor declarate neconstituţionale au fost transmise Guvernului în data de 7 august.

În temeiul articolului 20 litera l din Lege, Consiliul de Mediere a transmis în data de 7 august 2014 către Guvernul României propunerile de corelare a Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 266 din 7 mai 2014, precum şi propuneri de completare şi modificare a unor articole conexe din Legea nr. 192/2006. Documentul ataşat [anunţului] (conţinând propunerile – n.a.) a fost elaborat de un grup de experţi împreună cu membrii Consiliului de Mediere şi a fost depus la Guvernul României în data de 7 august 2014, în termenul de 45 de zile prevăzut de lege pentru formularea de propuneri de înlocuire a unor articole de lege declarate neconstituţionale prin decizii ale Curţii Constituţionale a României, se arată în anunţ.

În documentul transmis Guvernului, în noua formă propusă a alineatului 1 al articolului 2 se prevede că părţile îşi pot soluţiona conflictele de orice natură prin mediere, chiar şi după declanşarea procesului. Totodată, se propune abrogarea alineatelor 1^1, 1^2, 1^3 şi 1^4 ale aceluiaşi articol 2.

Documentul cu propunerile poate fi consultat integral aici (pdf).
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu