17 Februarie, 2018

Până pe 12 iunie puteţi depune propuneri de proiecte prin Programul de cooperare elveţiano-român!

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii civile, în calitate de finanţator, anunţă că a lansat sesiunea de cereri de oferte derulate prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român, pentru proiecte venite de la organizaţii neguvernamentale.

Proiectele selectate prin schema de grant primesc sprijin financiar nerambursabil.

Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile are drept scop promovarea contribuţiei organizaţiilor societăţii civile ca actori importanţi pentru dezvoltare şi participare.

Obiectivele generale ale schemei de grant pentru ONG-uri vizează consolidarea ONG-urilor româneşti şi susţinerea participării lor active în procesul formulării de politici, atât în calitate de expresie a societăţii civile, cât şi ca furnizor de servicii, precum şi promovarea activităţilor organizaţiilor societăţii civile care abordează cu precădere aspecte legate de mediu şi furnizarea de servicii sociale, contribuind totodată la întărirea capacităţii lor organizaţionale.

Cererea de propuneri de proiecte are o componentă socială, cu o alocare financiară de 2.000.000 CHF, şi o componentă de mediu, cu alocare financiară de 600.000 CHF.

Organismul Intermediar Elveţian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societăţii Civile este un consorţiu format din:

- KEK-CDC Consultants (KEK-CDC) – www.kek.ch

- Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) – www.fdsc.ro

- Fundaţia pentru Parteneriat (FP) – www.repf.ro

În cadrul acestei scheme de grant, Componenta Social este administrată de către FDSC, iar Componenta Mediu de Fundaţia pentru Parteneriat.

Pot solicita finanţare organizaţii neguvernamentale şi nonprofit, înființate legal şi cu sediul în România, organizate şi conduse conform legislaţiei românesti în vigoare cu privire la organizaţiile neguvernamentale.

Solicitanţii pot acţiona individual sau în parteneriat cu alte organizaţii.

Partenerii români pot fi:

- organizații neguvernamentale și nonprofit;

- universități, alte instituții de educație sau institute de cercetare nonprofit;

- autorități publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate de la nivel local;

- unități administrativ-teritoriale (care pot fi reprezentate de autorități locale precum primării, consilii locale, consilii județene reprezentate de conducătorii acestora).

Parteneri elveţieni pot fi organizaţii nonprofit şi neguvernamentale, înregistrate conform legislaţiei în vigoare această ţară.

Valoarea finanţărilor nerambursabile:

- granturi mici (pentru ambele Componente): 10.000 CHF – 75.000 CHF;

- granturi mari (exclusiv pentru Componenta Social): 75.001 CHF – 250.000 CHF.

Durata unui proiect depinde de tipul de grant solicitat, respectiv:

- pentru granturi mici: minim 12 luni şi maxim 24 luni;

- pentru granturi mari: minim 12 luni şi maxim 36 luni.

Un solicitant poate depune maximum două cereri de finanţare pe fiecare Componentă (Social/ Mediu), dintre care cel mult una pentru granturi mari.

Cererile de finanţare pentru Componenta “Social” se depun la Fundaţia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, iar cele pe mediu – la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat, până pe 12 iunie a.c.

Sursa: pont.ro/fdsc.ro

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu