21 Februarie, 2018

Organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 reglementează organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală. Exercitarea independentă a calităţii de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice civile şi comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanţă şi faţă de care acesta nu are nici un fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate.

Activitatea de consultanţă fiscală constă în acordarea de servicii profesionale privind asistenţa de specialitate la întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, asistenţă pe probleme fiscale şi referitor la creanţele bugetare, cum sunt: amenzi, penalităţi şi majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi de reprezentare în faţa organelor fiscale, iar în faţa organelor judecătoreşti, în calitate de expert.

* Condiţii obligatorii pentru a obţine calitatea de consultant fiscal

Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

- să aibă o experienţă de minimum 5 ani în una dintre următoarele activităţi: elaborarea şi aplicarea legislaţiei fiscale, administrarea şi colectarea veniturilor publice, controlul fiscal, soluţionarea contestaţiilor, elaborarea şi aplicarea reglementărilor contabile, precum şi activitatea financiar-contabilă;

- să nu aibă antecedente penale;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

* Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal

Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de Camera Consultanţilor Fiscali, în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele două probe sunt următoarele:

- legislaţie fiscală;

- gestiune financiară şi contabilitatea întreprinderii;

- elemente de drept financiar şi fiscal.

După susţinerea şi promovarea examenului Ministerul Finanţelor Publice eliberează candidaţilor un certificat de atestare.

Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal este obligată să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului.

Condiţiile privind înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Activitatea de consultanţă fiscală poate fi desfăşurată numai de persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea persoane active.

Carnetul profesional va fi vizat anual.

* Alte activităţi desfăşurate de consultantul fiscal

Consultanţii fiscali se pot organiza şi în societăţi comerciale care au în obiectul de activitate consultanţă fiscală.

Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală societăţile comerciale arătate trebuie să fie autorizate de Camera consultanţilor fiscali. În vederea obţinerii autorizaţiei acestea plătesc o taxă în contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabileşte de Cameră.

Consultanţii fiscali şi societăţile comerciale de consultanţă fiscală pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă fiscală, cu respectarea condiţiilor prevăzute de actele normative în materie, şi activităţi de:

- expertiză contabilă;

- audit financiar;

- instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.

Consultantul fiscal îşi poate exercita activitatea la două sau mai multe societăţi comerciale atâta timp cât nu sunt afectate obiectivitatea şi independenţa profesională, conform prevederilor prezentei ordonanţe şi ale Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

 • Răspunde
  Andreea
  mai 1 2017

  Un raport de evaluare a unui imobil sau teren, intocmit de un evaluator ANEVAR poate fi folosit in diferite situatii, precum transferul dreptului de proprietate, finanțare și creditare, compensare în caz de expropriere, impozitare, etc.

  (consultanta fiscala, evaluare impozitare, evaluare imobil, fonduri europene, evaluator)
  http://emaconsult.ro/evaluari-consultanta-independenta-vanzare-imobil/

Scrie un comentariu