Ordonanţa nr. 4/2015 pentru modificarea Codului Fiscal

Ordonanţa nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 28 ianuarie 2015 (M.Of. nr. 74/2015).

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 şi pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (13), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (13) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) şi h), nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferentă operaţiunilor taxabile desfăşurate în perioada respectivă. Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 1562 depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:”.

2. La articolul 11, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (14) Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii persoane impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) şi h) şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată, nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.”

3. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

” Venituri scutite

Art. 461. -

Veniturile din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.”

4. La articolul 55 alin. (4), litera k1) se abrogă.

5. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 551, cu următorul cuprins:

” Venituri scutite

Art. 551. -

Veniturile din salarii prevăzute la art. 55 alin. (1)-(3) realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.”

6. Articolul 681 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Venituri scutite

Art. 681. -

Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.”

7. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 711, cu următorul cuprins:

” Venituri scutite

Art. 711. -

Veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 72, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.”

8. La articolul 82, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

” (11) Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, prevăzute la cap II şi VII, scutite de impozit pe venit.”

9. La articolul 94, după alineatul (19) se introduc două noi alineate, alineatele (20) şi (21), cu următorul cuprins:

” (20) Pentru veniturile prevăzute la cap II, III, VI şi VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat până la data de 1 februarie 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

(21) Pentru veniturile prevăzute la cap. II şi VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, obţinute în perioada 1 ianuarie 2015 şi până la 1 februarie 2015, se aplică următoarele reguli:

a) normele anuale de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile;

b) în cazul veniturilor pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, nu se mai stabilesc şi nu se efectuează plăţi anticipate, iar venitul net anual se declară până la data de 25 mai 2016.”

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Comentarii

 • Răspunde
  Dinca
  octombrie 9 2015

  Buna ziua,
  Persoanele cu handicap accentuat , beneficiaza de scutire impozit pe venit catre stat , daca activitatea pe care o desfasoara este inchiriere de masina pe baza de contract legal inregistrat la fisc?
  Multumesc!

 • Răspunde
  octombrie 31 2016

  Buna ziua,
  As dori sa stiu daca o persoana cu handicap grav (accentuat) are scutire pentru impozitul pe dobanzile bancare. Daca da, as dori sa-mi spuneti si legea care ii da acest drept.
  Multumesc anticipat.

 • Răspunde
  COSTICA
  februarie 13 2017

  pers. care intretin persoane cu handicap beneficiaza de scutiri la impozite si taxe

Scrie un comentariu