19 Octombrie, 2019

Ordonanţa nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Ordonanţa nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 586 din 06.08.2014 (M.Of. nr. 586/2014).

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1.
Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.

Art. 2.
(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2014 se diminuează la venituri curente cu suma de 255.200 mii lei şi se majorează subvenţia acordată de la bugetul de stat cu aceeaşi sumă.
(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2014 se diminuează la venituri cu suma de 4.800 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeaşi sumă.

Art. 3.
(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la cheltuieli cu suma de 51.937 mii lei, iar subvenţia acordată de la bugetul de stat se majorează cu aceeaşi sumă.
(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la cheltuieli cu suma de 14.500 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.

Art. 4.
Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să suplimenteze în anexa nr. 2/04 “Bugetul asigurărilor pentru şomaj – Sinteza – cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2014-2017″ la capitolul 68.04 “Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.19 “Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, cu suma de 27.357 mii lei.

Art. 5.
Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) postaderare şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 “Transferuri către instituţii publice”.

Art. 6.
Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi c), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 3 alin. (4), (5) şi (7) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014 se majorează cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj şi se modifică plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă.

Ordonanţa nr. 10/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu