20 Aprilie, 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe

Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2014 (Guvernul României) pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 742 din 13.10.2014 (M.Of. nr. 742/2014).

În vigoare de la 13.10.2014

Dată fiind necesitatea adaptării prevederilor legale care reglementează regimul juridic şi modalităţile de plată a taxelor consulare la practica actuală de natură consulară şi la realităţile curente care circumstanţiază activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare române din străinătate,

în condiţiile multiplicării incidentelor grave şi a situaţiilor de criză ce afectează cetăţenii români aflaţi în străinătate, cazuri ce reclamă acordarea în regim de urgenţă a asistenţei consulare specifice,

în lumina interesului de a facilita reglementarea situaţiei juridice a minorilor de cetăţenie română din străinătate, în contextul social şi economic actual,

în scopul alinierii la reglementările comunitare în materia taxelor de viză, în perspectiva aplicării integrale a acquis-ului Schengen de către România, cu efecte benefice imediate prin creşterea atractivităţii ţării noastre ca partener în cadrul schimburilor şcolare, universitare sau academice şi ca destinaţie pentru cercetătorii ştiinţifici şi reprezentanţii organizaţiilor nonprofit,

având în vedere că prestarea cu titlu oneros a anumitor servicii consulare constituie un impediment pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare consulară, cu precădere între statele membre ale Uniunii Europene, iar printre beneficiarii direcţi ai cooperării consulare internaţionale se numără cetăţenii români aflaţi în state terţe în care România nu este reprezentată la nivel consular,

întrucât dimensiunile prezenţei româneşti în străinătate au cunoscut în ultimul timp o amplificare continuă şi o extindere geografică fără precedent, iar exigenţele serviciilor de asistenţă consulară impun înlăturarea stringentă a impedimentelor procedurale şi reglementarea unor instrumente de lucru cât mai operative şi cât mai flexibile,

în considerarea faptului că aceste imperative vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic.
Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.
 La articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
Art. 6.
(1) Taxele pentru serviciile consulare prestate se încasează, de regulă, prin transfer bancar sau direct de către personalul consular, prin instrumente electronice de plată.
(2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa în condiţiile prevăzute la alin. (1), personalul consular le va încasa direct în numerar, pe bază de chitanţă cu regim special.”

2.
 Articolul 8 va avea următorul cuprins:
Art. 8.
(1) Autoritatea consulară prestează în regim de gratuitate orice servicii consulare necesare în interesul statului, inclusiv atunci când statul român acţionează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale, precum şi serviciile consulare solicitate de personalul civil şi militar al statului, trimis în misiune în străinătate, şi de membrii de familie însoţitori.
(2) Sunt scutite de plata taxelor consulare:
a) înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti pentru minorii în vârstă de până la 6 ani, dacă cererea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii la autorităţile străine;
b) eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii în vârstă de până la 6 ani;
c) înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti şi eliberarea documentelor de identitate şi de călătorie pentru minorii neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie în statul acreditar;
d) eliberarea titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români victime ale traficului de persoane şi pentru cei evacuaţi din regiunile afectate de conflicte armate, atentate teroriste, dezastre naturale şi alte situaţii de criză;
e) identificarea de persoane în evidenţele informatizate ale autorităţilor române, în vederea eliberării unor documente de identitate şi de călătorie;
f) înregistrarea naşterii copilului de cetăţenie română;
g) înregistrarea decesului şi înscrierea în registrele de stare civilă româneşti a certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate;
h) eliberarea paşapoartelor mortuare;
i) procurarea certificatelor de deces întocmite de autorităţi străine pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate, precum şi intermedierea procedurilor de apostilare sau supralegalizare pe plan local a acestor certificate;
j) autentificarea procurilor şi îndeplinirea altor proceduri notariale având ca obiect constituirea dosarelor, ridicarea, transferul şi alte formalităţi necesare pentru valorificarea drepturilor de pensie sau de alte asigurări sociale;

Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu