25 Iunie, 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2014 (Guvernul României) pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 719 din 01.10.2014 (M.Of. nr. 719/2014).

În vigoare de la 01.10.2014

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
având în vedere:

- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;

- necesitatea asigurării plăţii integrale şi la timp a pensiilor din sistemul public de pensii;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare;

- modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 123/2014, care conduce la influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe lipsa alocaţiilor bugetare suficiente în ultima lună a anului necesare achitării în totalitate a drepturilor de pensie pe anul 2014,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1.
Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2.
(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, detaliate pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/011/021/03 şi 1/04.
(3) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2014 se majorează la venituri cu suma de 133.787 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.378.000 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 1.511.787 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 133.787 mii lei.
(4) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2014 se diminuează la cheltuieli cu suma de 12.850 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.

Art. 3.
(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 39.810 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 15.100 mii lei şi a subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 24.710 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 39.810 mii lei.
(3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 11.900 mii lei şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 1.300 mii lei, excedentul diminuându-se cu 10.600 mii lei.

Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu