16 Februarie, 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 475 din 27. 06.2014 (M.Of. 475/2014).

Având în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de stimulare a consumului în lipsa cărora creşterea economică poate fi afectată, precum şi menţinerea unor perspective limitate în ceea ce priveşte reluarea acestuia, chiar în condiţiile înregistrării unor uşoare creşteri care nu pot fi calificate drept tendinţă, a înăspririi accesului la finanţare de către creditori, precum şi preferinţa mai mare a unei părţi a populaţiei în perioada crizei spre economisirea în scop de precauţie,

luând în considerare nivelul deosebit de ridicat al ponderii serviciului datoriei în venitul lunar al persoanelor fizice cu venituri sub media pe economie, care au fost cele mai afectate de criză, diminuarea radicală a veniturilor acestor persoane reflectată în capacitatea mai redusă a acestora de onorare a serviciului contractat la instituţii bancare, precum şi creşterea alarmantă a numărului de persoane ce au fost puse în situaţia de a nu mai putea executa aceste obligaţii, devenite mult prea oneroase,

având în vedere faptul că alterarea extremă a situaţiei financiare a unei părţi a populaţiei nu putea fi prevăzută şi nici înlăturată ulterior de către persoanele ce au contractat obligaţii financiare prin credite bancare, contextul economico-financiar în care au dobândit obligaţiile respective fiind cu totul diferit de cel actual,

ţinând seama de existenţa unui surplus de lichiditate pe piaţa monetară,

pentru eliminarea distorsiunilor cauzate, în principal, de povara fiscală ridicată suportată de persoanele fizice cu venituri mici,

este necesară implementarea urgentă a mecanismului de restructurare pentru a genera un consum imediat drept consecinţă a reducerii ratelor la credite pe o perioadă de maximum 2 ani, astfel încât să se poată accesa facilitatea fiscală acordată sub forma deducerii speciale pentru credite restructurate, în perioada 2016-2017,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. -

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:

Deducere specială pentru credite restructurate

Art. 561 . -

(1) Deducerea specială pentru credite se acordă dacă restructurarea creditelor, care semnifică modificarea condiţiilor de rambursare a acestora, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie acordată pentru credite care nu înregistrează întârzieri la plată sau care au întârzieri la plată de cel mult 90 de zile;

b) să conducă la diminuarea cu cel mult 35% a obligaţiilor lunare de plată ale debitorului, aferente creditului supus restructurării, dar nu cu mai mult de 900 lei sau echivalent, indiferent dacă împrumutul respectiv a fost acordat în lei sau în valută, pentru o perioadă de maximum 2 ani. Pentru creditele în valută şi cele exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, cursul de schimb utilizat este cel comunicat de Banca Naţională a României în vigoare la data depunerii cererii prin care se solicită restructurarea;

c) să asigure prelungirea duratei iniţiale a creditului cu perioada pentru care se diminuează obligaţiile de plată conform lit. b);

d) sumele reprezentând diminuările ratelor lunare de plată prevăzute la lit. b), inclusiv costul suportat de debitor pentru amânarea la plată a acestora, să fie distribuite pe o durată egală cu cea pentru care a fost acordată diminuarea obligaţiilor de plată, începând cu data de la care nu mai operează diminuarea respectivă;

[Continuare...]

OUG. nr. 46/2014 este disponibilă integral pe Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Un comentariu

  • Răspunde
    datoare
    ianuarie 19 2015

    Explicati-mi vă rog, pot beneficia de deducerea din salariu doar dacă am restructurat creditul? Am un credit imobiliar în CHF din 2007 și ma chinui să plătesc ratele la timp, n-am făcut nici o refinanțare sau restructurare sau orice altă găselniță de-a băncilor. Plătesc ratele conform contractului de credit din 2007.

Scrie un comentariu