Ordin ANRSC nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii a fost publicat în Monitorul oficial nr. 744 din 17.08.2020.

Serviciile comunitare de utilități publice constau în: alimentarea cu apă a locuințelor, salubrizarea localităților, asigurarea iluminatului public, și sunt reglementate de Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice. Autoritatea de reglementare și control este Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice denumită ANRSC.

Operatorii economici ce intenționează să realizeze activități în domeniul serviciilor de utilități publice trebuie să fie licențiați de această autoritate, trebuie să aibă aprobate tarifele de această autoritate și trebuie să respecte proceduri specifice.

Potrivit legislației în domeniu, acești operatori datorează către ANRSC o contribuție de 0,12% din veniturile realizate din serviciile de utilități publice, respectiv datorează la plată sume pentru eliberarea tarifelor și plata licențelor.

În ipoteza în care acești operatori economici au obligații restante către ANRSC, aceștia beneficiază de anularea accesoriilor, întrucât această autoritate a decis să aplice OUG nr. 69/2020 privind unele facilități fiscale (avea dreptul nu și obligația).

Astfel, prin ordinul analizat astăzi, obligațiile fiscale către ANRSC cu data scadentă la 31 martie 2020 pot intra in sfera de aplicare a ordonanței 69/2020, respectiv se anulează accesoriile dacă debitele principale sunt achitate până cel târziu în data de 15 decembrie 2020.

Ordinul ANRSC adoptă procedura efectivă și formularele pe care le vor utiliza operatorii economici interesați. Similar prevederilor din OUG nr. 69/2020 procedura începe prin depunerea unei notificări ce suspendă executarea silită. După plata debitului cel târziu până în data de 15 decembrie 2020 se poate depune cererea de anulare a accesoriilor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here