20 Februarie, 2019

Ordinul nr. 872/1025/2014 privind aprobarea unor formulare în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 872/1025/2014 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 din 07.07.2014 (M.Of. nr. 503/2014).

În vigoare de la 07.07.2014

În temeiul prevederilor art. 531 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1.
(1) Se aprobă următoarele formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1-4, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea

Anexa

1.

Anexă la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice

Model ITL – 105

2.

Anexă la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice

Model ITL – 106

3.

Anexă la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri – persoane juridice

Model ITL – 107

4.

Anexă la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren – persoane juridice

Model ITL – 108


(2)
 Domeniul de activitate referitor la impozitele şi taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale se codifică cu “Model 2014″, grupa de litere “ITL” şi cifrele “105-108″, care reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.
Art. 2.
(1) Tipărirea formularelor prevăzute la art. 1 se face cu respectarea strictă a modelelor aprobate prin prezentul ordin.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.

Art. 3.
Autorităţile administraţiei publice locale gestionează informaţiile din formularele prevăzute la art. 1, depuse de contribuabili, şi le transmit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor art. 531 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul nr. 872/1025/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu