Ordinul nr. 64/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial nr. 97 din 6 februarie 2015 (M.Of. nr. 97/2015).

În vigoare de la 06.02.2015

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 62, 63 şi 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2014, al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 54 şi ale art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 107 şi 107 bis din 12 februarie 2014, se modifică după cum urmează.

1. În anexa nr. 1, la articolul 5 alineatul (1), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:

” c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;”.

2. În anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (1), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:

” c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;”.

3. În anexa nr. 3, la articolul 4, litera c) se abrogă.

4. În anexa nr. 3, la articolul 6, litera c) se abrogă.

5. În anexa nr. 3, la articolul 6, literele f) şi g) vor avea următorul cuprins:

” f) carte de muncă, adeverinţă eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau extras din Registrul general de evidenţă al salariaţilor REVISAL din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. g); adeverinţă eliberată de Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul Afacerilor Interne, în cazul instructorilor auto care au desfăşurat activitate în cadrul şcolilor de conducători auto autorizate la nivelul acestor ministere;

g) cazier auto, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 4 lit. h), având valabilitate de 30 de zile sau declaraţie notarială pe propria răspundere, în cazul cetăţenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 4 lit. h).”

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here