24 Aprilie, 2019

Ordinul nr. 60/2014 pentru modificarea Regulamentului Inspecţiei Judiciare

Ordinul nr. 60/2014 (Consiliul Superior al Magistraturii) pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 724 din 02.10.2014 (M.Of. nr. 724/2014).

În vigoare de la 02.10.2014

În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (3) şi art. 69 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare emite următorul ordin:

Art. I.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 9 octombrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 La articolul 7 alineatul (1), literele b)d) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
b) reprezintă Inspecţia Judiciară în relaţiile cu Consiliul Superior al Magistraturii sau cu alte instituţii interne ori internaţionale, precum şi în litigiile în care Inspecţia Judiciară este parte, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege;
. . . . . . . .
d) exercită atribuţiile legale ce îi revin în calitate de ordonator de credite şi răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor unităţii, de ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare. Atribuţiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate inspectorului-şef adjunct;
. . . . . . . .
l) numeşte, deleagă şi revocă prin ordin directorii de direcţii, şefii de servicii şi birouri;”.

2.
 La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Coordonează activitatea compartimentului de documente şi informaţii clasificate şi îndeplineşte atribuţiile de funcţionar de securitate.”

3.
 La articolul 11, literele e)f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
e) formulează puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau la solicitarea inspectorului-şef;
f) alege membrii comisiei de evaluare a activităţii profesionale a inspectorilor judiciari şi membrii comisiei de examinare a candidaţilor la funcţia de director Direcţie de inspecţie judiciară pentru judecători/Direcţie de inspecţie judiciară procurori;
g) avizează, la solicitarea inspectorului-şef, propunerile de modificare a regulamentelor aplicabile Inspecţiei Judiciare;”.

4.
 La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Adunarea generală este prezidată de inspectorul-şef, iar, în lipsa acestuia, de inspectorul-şef adjunct. Dacă inspectorul- şef sau inspectorul-şef adjunct lipsesc, Adunarea generală este prezidată de unul dintre directorii direcţiilor de inspecţie judiciară, ales în Adunarea generală a inspectorilor judiciari.”

5.
 La articolul 13 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
e) specialişti IT.”

6.
 La articolul 14 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
d) Direcţia sinteze, contencios şi registratură;”.

7.
 La articolul 14 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
g) Compartimentul IT.”

8.
 La articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) În cadrul Direcţiei economice şi administrativ funcţionează Compartimentul administrativ, transporturi şi aprovizionare şi Compartimentul achiziţii publice.
(3) În cadrul Direcţiei sinteze, contencios şi registratură funcţionează Serviciul registratură, secretariat şi arhivă şi Serviciul sinteze şi contencios.”

9.
 La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Serviciul sinteze şi contencios este structurat în Biroul legislaţie şi contencios şi Biroul sinteze şi documentare.”

Ordinul nr. 60/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu