23 August, 2019

Ordinul nr. 572/2015 pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice între ANAF şi persoanele fizice

Ordinul nr. 572/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 355 din 22 mai 2015 (M.Of. nr. 355/2015).

În vigoare de la 22.05.2015

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I.

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (1) Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin accesarea serviciului «Spaţiul privat virtual». În acest caz nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal.”

2. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

” (6) În situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului «Spaţiul privat virtual» cererea prevăzută la alin. (2) se respinge.”

3. La articolul 11 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

” d) acceptul privind Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului «Spaţiul privat virtual».”

4. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (4) Informaţiile opţional a fi furnizate sunt: acordul pentru primirea de atenţionări prin SMS, prin poştă electronică sau prin aplicaţia Notif.”

5. La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

” (8) În situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului «Spaţiul privat virtual» cererea prevăzută la art. 11 se respinge.”

6. La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” b) cereri adresate de persoana fizică organului fiscal pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale şi altele asemenea;”.

[Continuare…]

Ai nevoie de Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între ANAF și persoanele fizice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu