20 Februarie, 2020

Ordinul nr. 320/2015 privind modificarea procedurii de declarare a contribuabililor inactivi

Ordinul ANAF nr. 320/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 114 din 12 februarie 2015 (M.Of. nr. 114/2015).

În vigoare de la 12.02.2015

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 781 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 18 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Procedură privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală,” capitolul II “Procedura de verificare a contribuabililor care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală”, secţiunea B “Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia”, paragraful 2 de la punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Totodată, organul de inspecţie fiscală trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat şi la sediul social al contribuabilului invitaţia prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situaţiei sale fiscale.”

2. La anexa nr. 1 capitolul II, secţiunea C “Procedura privind verificarea de către organele de inspecţie fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat”, punctele 1.1 şi 1.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” 1.1. În situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecţie fiscală va solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecţie fiscală, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal declarat şi la sediul social al contribuabilului.

1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecţie fiscală trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.”

3. La anexa nr. 1 capitolul II, secţiunea D “Procedura privind verificarea de către Direcţia generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat”, punctele 1.1-2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” 1.1. În situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, inspectorii antifraudă vor solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, denumită organ de control, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite la adresa domiciliului fiscal declarat şi la sediul social.

1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. “

[Continuare…]

Ai nevoie de Procedura privind declararea contribuabililor inactivi? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI! 

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu