21 Octombrie, 2018

Ordinul nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor conform Codului fiscal

Ordinul MFP nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 20654 alin. (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 03.12.2013 (M.Of. 748/2013).

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 20654 alin. (42) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 108 alin. (86) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Antrepozitarii autorizaţi a căror garanţie depăşeşte nivelul garanţiei prevăzut la pct. 108 alin. (86) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, şi care doresc diminuarea garanţiei constituite, transmit organelor fiscale competente, până la data de 5 decembrie 2013, o notificare privind noul cuantum al garanţiei stabilit potrivit pct. 108 alin. (86) din Normele metodologice, anexând la aceasta documentul de constituire a garanţiei la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare, împreună cu documentul prin care se solicită deblocarea totală a garanţiei constituite anterior sau documentul prin care se solicită deblocarea parţială a garanţiei constituite anterior, după caz.

Pentru antrepozitarii autorizaţi în favoarea cărora au fost emise decizii de reducere a nivelului garanţiei, în vigoare la data prezentului ordin, nivelul garanţiei se stabileşte ţinând cont de prevederile pct. 108 alin. (86) din Normele metodologice şi de procentul de reducere aprobat prin decizie, dar nu mai puţin de nivelul minim prevăzut la pct. 108 alin. (81) din Normele metodologice.

(2) Organele fiscale competente emit decizii de actualizare a garanţiilor cu noul cuantum, în termen de 15 zile de la data înregistrării documentaţiei prevăzute la alin. (1), după verificarea documentaţiei, precum şi a incidenţei prevederilor legale privind nivelul garanţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(3) În situaţia în care antrepozitarii autorizaţi care au constituit un nivel al garanţiei mai mare decât cuantumul prevăzut la pct. 108 alin. (86) din Normele metodologice nu solicită diminuarea acesteia în termenul prevăzut la alin. (1), actualizarea se va face potrivit precizărilor de la pct. 108 alin. (14) din Normele metodologice.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 27 noiembrie 2013.

Nr. 1.920.

Ordinul MFP nr. 1920/2013 poate fi consultat integral pe Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu