10 Decembrie, 2019

Ordinul nr. 1550/2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului “Rabla”

Ordinul nr. 1550/2014 (al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice) privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 671 din 12.09.2014 (M.Of. nr. 671/2014).

În vigoare din 12.09.2014

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 600 din 26 august 2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I.
Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera ş) va avea următorul cuprins:
“ş) proprietar acceptat – proprietarul persoană juridică, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate.”

2. La articolul 7, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
“(4) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;
b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehiculul nou, obţinând nota de înscriere;
c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;
d) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;
e) a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;
f) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.”

Ordinul nr. 1550/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu