24 Aprilie, 2019

Ordinul nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor

Ordinul nr. 141/2014 (al Ministerului Afacerilor Interne) privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 683 din 18.09.2014 (M.Of. nr. 683/2014).

În vigoare de la 18.09.2014

Având în vedere prevederile Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, republicată,

în temeiul art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1.
(1) Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, se ţine de către poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, prin intermediul unei aplicaţii informatice.
(2) Inspectoratul General al Poliţiei Române este abilitat să efectueze prelucrări de date cu caracter personal şi este desemnat ca operator de date cu caracter personal pentru evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.
(1) Menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate se introduc, se modifică sau se şterg în/din aplicaţia informatică de către structurile de poliţie autostrăzi, Brigada Rutieră sau serviciul rutier competent, denumite în continuare poliţia rutieră competentă.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate de ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră din cadrul Direcţiei Rutiere, precum şi cele aplicate prin recunoaşterea unor sancţiuni dispuse împotriva titularilor permiselor de conducere eliberate de autoritatea română competentă, pentru abateri de la regimul rutier săvârşite în afara României, se introduc, se modifică sau se şterg în/din aplicaţia informatică de către Direcţia Rutieră.
(3) Introducerea menţiunilor în aplicaţia informatică se realizează de personalul desemnat în acest scop prin dispoziţie a şefului structurilor de poliţie prevăzute la alin. (1) şi (2).
(4) Menţiunile privind permisele de conducere reţinute se introduc în aplicaţia informatică în baza rapoartelor de reţinere întocmite de către agenţii constatatori sau a referatului cu propunerea corespunzătoare, în cazul permiselor de conducere eliberate de autoritatea română competentă reţinute în afara teritoriului României.

Art. 3.
(1) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiate de ofiţerii şi agenţii de poliţie rutieră din cadrul Poliţiei Române, prin care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale complementare, se transmit cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care au fost întocmite, în copie, poliţiei rutiere competente, care asigură implementarea menţiunilor în aplicaţia informatică.
(2) Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiate de poliţiştii de frontieră, prin care au fost aplicate sancţiuni contravenţionale complementare la regimul circulaţiei pe drumurile publice, se transmit cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care au fost întocmite, în copie, poliţiei rutiere competente, care asigură implementarea menţiunilor în aplicaţia informatică.
(3) Odată cu operaţionalizarea activităţilor prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, introducerea în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulaţiei rutiere de către Poliţia Locală, se realizează de către compartimentele funcţionale proprii cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere.
(4) Un exemplar al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se păstrează o perioadă de 5 ani, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta.

Art. 4.
(1) Menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate, implementate în aplicaţia informatică, se şterg automat în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) menţiunile introduse în următoarele situaţii:
a) ca urmare a constatării unor fapte ce constituie infracţiuni care au avut ca rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşite din cauza nerespectării regulilor de circulaţie;
b) ca urmare a constatării unor fapte ce constituie infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice;
c) ca urmare a existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive care prevede interzicerea exercitării dreptului de a conduce vehicule;
d) când permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, precum şi atunci când a fost obţinut în perioada în care titularul permisului de conducere era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate se şterg automat din aplicaţia informatică în termen de:
a) 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care titularul unui permis de conducere anulat în condiţiile ordonanţei de urgenţă a obţinut un nou permis de conducere;
b) 15 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost săvârşită fapta, în situaţia în care titularul unui permis de conducere anulat în condiţiile ordonanţei de urgenţă nu a obţinut un nou permis de conducere.

Ordinul nr. 141/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu