22 Aprilie, 2019

Ordinul nr. 1207/2014 privind modificarea Normelor de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014

Ordinul nr. 1207/2014 (Ministerul Sănătăţii) privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757 din 17.10.2014 (M.Of. nr. 757/2014).

În vigoare de la 17.10.2014

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 8.834/2014 al Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate din Ministerul Sănătăţii,

având în vedere prevederile:

-
 art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
- art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I.
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 15.
(1) Din sumele alocate unităţilor de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică nu se pot efectua cheltuieli de natura utilităţilor şi de capital.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), din suma alocată Institutului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie «Ana Aslan» pentru implementarea Programului naţional de boli transmisibile prioritare se efectuează cheltuieli în vederea amenajării spaţiului necesar instalării formaţiunii medicale ROL 2, precum şi cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a acesteia pentru 3 luni.”

Ordinul nr. 1207/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu