22 Aprilie, 2019

Ordinul nr. 1191/2014 pentru modificarea Normelor privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice

Ordinul nr. 1191/2014 (al Ministerului Finanţelor Publice) pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 670 din 12.09.2014 (M.Of. nr. 670/2014).

În vigoare de la 12.09.2014

În baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană referitor la momentul înregistrării subvenţiilor,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I.
Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.
Datoriile provenind din subvenţii acordate de la buget nu sunt considerate datorii de natură comercială.

Art. III.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

Art. IV.
Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. V.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

Bucureşti, 5 septembrie 2014.
Nr. 1.191.

ANEXĂ

Capitolul VII
 “INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR” se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 La clasa 4 “CONTURI DE TERŢI”, grupa 46 “Debitori şi creditori diverşi, debitori şi creditori ai bugetelor”, funcţiunea şi conţinutul contului 462 “Creditori” se completează astfel:

După “Contul 462 «Creditori» se creditează prin debitul conturilor”, se completează cu textul:
670 «Subvenţii»
- cu subvenţiile acordate de la buget, datorate ca subvenţii pe produse, subvenţii pentru producţie sau alte subvenţii a căror valoare certă şi exigibilă a fost determinată pe baza documentelor justificative prevăzute de lege.”

Ordinul nr. 1191/2014 este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu