22 Iulie, 2019

Ordinul nr. 107/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici

Ordinul nr. 107/2014 (Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei) pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 780 din 27.10.2014 (M.Of. nr. 780/2014).

În vigoare de la 01.11.2014

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1.
(1) Prezentul ordin stabileşte unele măsuri cu privire la furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate pentru această categorie de clienţi finali.
(2) Ordinul se aplică în relaţia dintre furnizorii de gaze naturale şi clienţii noncasnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea în regim negociat.

Art. 2.
Clienţii noncasnici prevăzuţi la art. 1 alin. (2) trebuie să îşi aleagă furnizorul de gaze naturale şi să încheie cu acesta un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, fie prin negociere directă a preţului şi a condiţiilor comerciale, fie prin acceptarea unei oferte-tip a furnizorului respectiv, până cel târziu la data de 31 decembrie 2014, în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate.

Art. 3.
(1) Prin derogare de la prevederile art. 2, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015, în privinţa clienţilor noncasnici care nu au încheiat, în conformitate cu dispoziţiileart. 2, un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale se realizează în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la data de 31 decembrie 2014, cu excepţia clauzelor din cuprinsul acestora privind preţul final reglementat.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a asigura furnizarea gazelor naturale la preţul aferent ofertei comunicate clientului în condiţiile prevăzute la art. 4.

Art. 4.
În perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2014, furnizorii de gaze naturale au obligaţia să informeze lunar, în scris, clienţii noncasnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea în regim negociat, prin transmiterea unei notificări cu privire la următoarele aspecte:
a) încetarea aplicabilităţii preţurilor finale reglementate pentru clienţii noncasnici începând cu data de 1 ianuarie 2015, cu indicarea temeiului legal aferent;
b) necesitatea exercitării dreptului de eligibilitate şi încheierii, până la data de 31 decembrie 2014, a contractelor de vânzare-cumpărare aferente furnizării gazelor naturale în regim negociat;
c) oferta propusă de către furnizorul de gaze naturale pentru situaţia în care clientul noncasnic alege să îşi exercite dreptul de eligibilitate şi să încheie cu furnizorul actual un contract de vânzare-cumpărare, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat;
d) opţiunile clientului noncasnic în situaţia neacceptării ofertei propuse de furnizorul actual, respectiv:
(i) posibilitatea exercitării dreptului de eligibilitate prin încheierea unui nou contract prin negocierea acestuia cu furnizorul actual, respectiv acceptarea unei oferte-tip publicate de către acesta, sau schimbarea furnizorului de gaze naturale, cu precizarea că “Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale” este publicată pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE;
(ii) asigurarea furnizării gazelor naturale de către furnizorul actual în baza contractului de furnizare a gazelor naturale în vigoare, la preţul final reglementat până la data de 31 decembrie 2014 şi la preţul din oferta propusă de către acesta, începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi până la data încheierii de către clientul noncasnic a unui contract de vânzare-cumpărare aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015.

Art. 5.
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de gaze naturale care au în portofoliul propriu clienţi noncasnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea în regim negociat au obligaţia de a transmite ANRE modelul propriu de notificare, în care să se regăsească toate cerinţele în materie de informare prevăzute la art. 4.
(2) Până la data de 31 decembrie 2014, furnizorii de gaze naturale prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a raporta lunar ANRE documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor de notificare prevăzute la art. 4 către toţi clienţii noncasnici din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi care nu au optat pentru furnizarea în regim negociat.
(3) Pentru perioada 1 ianuarie -30 iunie 2015, furnizorii de gaze naturale prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a raporta lunar, până cel târziu la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă, datele referitoare la activitatea de furnizare desfăşurată în condiţiile prevăzute la art. 3, prin macheta care va fi comunicată acestora de ANRE.

Art. 6.
Furnizorii de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul ANRE vor urmări respectarea acestora.

Art. 7.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2014.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileţ

Bucureşti, 22 octombrie 2014.
Nr. 107.

Legislaţia românească este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.
 
 
comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu