21 Februarie, 2019

Ordinul MMSC nr. 865/2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului

Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 865/2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 439 din 17.06.2014 (M.Of. nr. 439/2014).

În vigoare de la 17.06.2014

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115.400/OP din 12 mai 2014 al Direcţiei evaluare impact şi controlul poluării,

ţinând seama de adresele nr. 690.978/2014 şi nr. 690.906/2014 ale Ministerului Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I.
Secţiunea nr. 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.

Art. II.
Anexele nr. 11 şi 12 la Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3.

Art. III.
Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.

Art. IV.
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Attila Korodi

Bucureşti, 3 iunie 2014.
Nr. 865.

Anexele Ordinului MMSC nr. 865/2014 sunt disponibile integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu