20 Februarie, 2018

Ordinul MMSC nr. 35/2014 privind modificarea formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu”

Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 99 din 07.02.2014 (M.Of. nr. 99/2014).

În vigoare de la 07.02.2014

Având în vedere dispoziţiile art. 228 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I.
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.
 La articolul 3alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la Administraţia Fondului pentru Mediu”.

2.
 La articolul 3alineatul (4) va avea următorul cuprins:
(4) Formatul electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă la adresa http://www.afm.ro, în condiţiile legii”.

3.
 Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Rovana Plumb

Bucureşti, 17 ianuarie 2014.
Nr. 35.
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 549/2006)

. . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
Administraţia Fondului pentru Mediu

Loc rezervat organului competent:
Nr. de înregistrare:
Data:


Ordinul MMSC nr. 35/2014 este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: StockVault.net

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu